1. Krønikebok 16:14

1. Krønikebok 16:14 N11NN

Han er HERREN vår Gud, lovene hans gjeld over heile jorda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del