Sefanja 2

2
Søk Herren i dypt alvor
1Kom sammen, kom sammen du folk som ikke kjenner skam! 2Gjør det, før Guds råd føder - som agner farer dagen fram - før Herrens brennende vrede kommer over dere, før Herrens vredes dag kommer over dere! #1:7,14,15. Sal 2:12. Nah 1:6. 3Søk Herren, alle dere nedbøyde i landet, som holder hans lov! Søk rettferdighet, søk ydmykhet! Kanskje dere blir skjult på Herrens vredes dag. #Sal 105:4. Jes 55:6. Amos 5:6.
Herren vil dømme folkeslagene
4For Gasa skal bli forlatt, og Asjkelon skal bli en ørken. Asjdods folk skal jages ut midt på dagen, og Ekron skal rykkes opp med rot.
5Ve dem som bor i bygdene ute ved havet, kreterfolket! Herrens ord kommer over deg, Kana’an, du filistrenes land. Jeg vil ødelegge deg så ingen skal bo i deg. #1Sam 30:14. Jer 29:14. 6Og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker og enger for gjeterne, og til innhegninger for sauer og geiter. 7Det skal bli en bygd for dem som blir igjen av Judas hus. Der skal de ha sitt beite. I husene i Asjkelon skal de hvile om kvelden. For Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap. #5Mos 30:3. Jes 14:30. Jer 29:14. Sef 3:20. 8Jeg har hørt Moabs spott og Ammons barns hånsord, da de spottet mitt folk og bar seg overmodig at mot dets land.
9Derfor, så sant jeg lever, sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra: De skal bli overgrodd av nesler, og en saltgruve og en ørken til evig tid. Resten av mitt folk skal plyndre dem. De som blir igjen av mitt folk, skal ta dem i eie. #1Mos 19:24,25. 10Slik skal det gå dem for deres overmots skyld, fordi de hånte og bar seg overmodig at mot Herrens, hærskarenes Guds folk. 11Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Han skal tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes fjerne kyster skal tilbe ham, hvert folk på sitt sted. #Sal 72:11. Mika 5:12. Sak 13:2. 12Også dere etiopiere blir gjennomboret av mitt sverd.
13Han rekker sin hånd ut mot Norden og ødelegger Assur og gjør Ninive til et øde sted, tørt som en ørken. 14Der skal flokker hvile, alle slags ville dyr. Både pelikaner og hegrer skal overnatte på søylehodene der. Fuglesang høres i vinduene, grus ligger på dørterskelen, for sederpanelet er revet av. #Sal 102:7. Jes 13:21 ff. 14:23. 34:11. 15Dette er den jublende byen, som bodde så trygt, som sa i sitt hjerte: Jeg og ingen annen! Hvor er den blitt til en ørken, et leie for ville dyr! Hver den som går forbi, blåser av den og rister hånlig med hånden. #Jes 23:7. 47:8. Klag 2:15. Nah 3:19.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring