Sefanja 1

1
Hard straff over Juda og Jerusalem
1Dette er Herrens ord som kom til Sefanja, sønn av Kusji, sønn av Gedalja, sønn av Amarja, sønn av Hiskia, i de dager da Josjia, Amons sønn, var konge i Juda. #2Kong 22:1 ff. 2Krøn 34:1 ff. Jer 1:1,2. 2Jeg river bort, ja, jeg river alt bort fra jorden, sier Herren. 3Jeg river bort mennesker og dyr, jeg river bort fuglene i luften og fiskene i havet, alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige. Jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren.#Jer 12:4. Hos 4:3. Matt 13:41. 4Jeg vil rekke min hånd ut mot Juda og mot alle Jerusalems innbyggere. Jeg vil utrydde fra dette stedet alt som er igjen av Ba’al, avgudsprestenes navn sammen med prestene. #2Kong 23:5. Mika 5:13. 5Jeg utrydder dem som tilber himmelens hær oppe på takene, dem som tilber Herren og sverger ham troskap, men på samme tid sverger ved Milkom, #Jer 19:13. 44:17,18. 49:1. 6dem som har vendt seg bort fra Herren, og som ikke har søkt Herren og ikke spurt etter ham. #Jes 1:4. 9:13.
Vær stille - Herrens dag er nær
7Vær stille for Herren, Israels Gud! For Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand til en offerslaktning, han har innviet sine gjester. #Jes 34:6. Esek 39:17. Hab 2:20. Åp 19:17,18.
8På Herrens slaktofferdag vil jeg straffe høvdingene og kongens sønner og alle som kler seg i utenlandske klær. 9Og jeg vil på den dagen hjemsøke hver den som hopper over dørterskelen, dem som fyller sin Herres hus med vold og svik. 10På den dagen, sier Herren, skal det høres skrik fra Fiskeporten og hyl fra byens andre del og stort brak fra haugene. #2Kong 22:14. 2Krøn 33:14. 11Hyl, dere som bor i Morteren*! For hele kremmerfolket er utslettet. Alle som veier sølv, er utryddet. #Hos 12:8. *en bydel i Jerusalem. 12På den samme tid vil jeg ransake Jerusalem med lykter, og jeg vil hjemsøke de mennene som ligger på sin berme og sier i sitt hjerte: Herren gjør verken godt eller ondt! #Sal 94:7. Jer 48:11. Esek 8:12. 9:9. 13Deres gods skal bli til rov, og deres hus ødelegges. De skal bygge hus, men ikke bo i dem, plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem. #Jer 15:13. 17:3. Amos 5:11. Mika 6:15. 14Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. #Esek 30:3. Joel 1:15. Mal 4:5.
15En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, #Jer 30:7. Joel 2:2,10. Amos 5:18,20. 16en dag med klang av horn og hærskrik mot de befestede byene og de høye murtindene. 17Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk. 18Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag. Ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært. For han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden. #Job 20:20. Ord 11:4. Esek 7:19. Hag 2:8.

Markert nå:

Sefanja 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring