Titus 3
NB

Titus 3

3
Et liv i lydighet og ydmykhet
1Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndigheter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, #2:14. Rom 13:1-7. 2Tim 3:17. 1Pet 2:13. 2ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde, og vise all ymykhet mot alle mennesker. #Fil 4:5. 2Tim 2:24,25. 3For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. #1Kor 6:11. Ef 2:1,3. 4:17,18. 5:8. 1Pet 4:3. 4Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, #2:11. Joh 3:16. 5frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, #Joh 3:5.#Apg 15:11. Rom 3:20,28. Ef 2:4. 5:26. 2Tim 1:9. 6som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, #Joel 3:1. Apg 2:4,17. Rom 5:5. 7for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på. #1:2. Rom 3:24. 8Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene. #2:14. 1Tim 1:15.
Unyttige stridsspørsmål og vranglære
9Men tåpelige stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttige og meningsløse. #1:14. 1Tim 1:4. 2Tim 2:23. 10Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til. #Rom 16:17. 2Tess 3:6. 2Joh 10. 11For du vet at den som er slik, er forvendt og synder, dømt av seg selv. #1Tim 4:2. 6:5.
Personlige hilsener
12Når jeg sender Artemas eller Tykikus til deg, så skynd deg å komme til meg i Nikopolis, for der har jeg bestemt meg for å bli vinteren over. #1Kor 16:6. Ef 6:21.
13Gjør alt du kan for å utruste Zenas, den lovkyndige, og Apollos til reisen, så de ikke skal mangle noe. #Apg 18:24. 3Joh 6. 14Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt. #2:14. Mark 4:19. Kol 1:10. 15Alle som er hos meg, hilser deg. Hils dem som elsker oss i troen! Nåden være med dere alle! #Gal 5:6. 2Tim 4:22. Heb 13:25.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.