Titus 2

2
Hvordan formane de kristne
1Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære: #1:9. 1Tim 1:10. 2Tim 1:13. 2Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i tålmodigheten. #1:13. 1Tim 3:2. 5:1. 3Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfalne til vin, men de må være lærere i det gode, #1Tim 3:8,11. 5:2. 4slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, 5til å være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. #Rom 2:24. 14:16. Ef 5:22. 1Tim 6:1. 6Likeså skal du formane de unge mennene til å være sindige. 7Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet, #Fil 3:17. 1Tim 4:12. 1Pet 5:3 8sunn og ulastelig tale, så hver motstander må bli til skamme fordi han ikke har noe ondt å si om oss. #1:9. 2Tess 3:14. 1Tim 5:14. 2Tim 4:3. 1Pet 2:12,15. 9Tjenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. #Ef 6:5. 1Tim 6:1,2. 1Pet 2:18. 10De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. #1:3. 1Tim 1:1.
Guds nåde opptukter til et gudfryktig liv
11For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. #3:4. Jes 52:10. Luk 3:6. 1Tim 2:4. 12Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, #Luk 1:74,75. Ef 1:4. 5:27. Kol 1:22. 1Pet 1:17,18.#1Joh 2:16. 13mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, #1Kor 1:7. Fil 3:20. 1Tess 1:10. 14han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. #2Mos 19:5. 5Mos 4:20. Gal 1:4. 2:20. Ef 2:10.#1Tim 2:6. 1Pet 2:9. 15Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. #1Kor 16:11. 1Tim 4:12. 2Tim 4:2.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring