Titus 1

1
Hilsen
1Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt, #1Tim 2:4. 6:3. 2i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. #4Mos 23:19. Rom 1:2. 2Tim 2:13. 3Og nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord i den forkynnelsen som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser. #Gal 1:1. Ef 1:9. 1Tim 1:11. 4Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser! #1Tim 1:2.
Tilsynsoppgaver på Kreta
5Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som ennå sto igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. #Apg 14:23.
6En eldste må være ulastelig. Han må være én kvinnes mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. #1Tim 3:2-4,10. 7For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. #3Mos 10:9.#Matt 24:45. 1Kor 4:1. Ef 5:18. 1Pet 5:2. 8Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. 9Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. #1Tim 1:10. 5:20. 6:3. 2Tim 1:13. 4:3.
Kjemp mot vranglæren
10For det finnes mange gjenstridige, særlig blant dem av omskjærelsen, som farer med tomt snakk og fører folk vill. #Apg 15:1. 1Tim 1:6. 11Dem bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier, ved å lære det de ikke bør, for ussel vinnings skyld. #1Tim 6:5. 2Tim 3:6. 12En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, dovne storetere. 13Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen, #2:2. 2Tim 4:2. 14og ikke gi seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. #Jes 29:13. Matt 15:9. Kol 2:22. 1Tim 1:4. 4:7. 15Alt er rent for de rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene. #Matt 15:11. Luk 11:39,41. Rom 14:14,20,23. 16De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning. #2Tim 3:5. 1Joh 1:6. 2:4.

Markert nå:

Titus 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring