Rut 4
NB

Rut 4

4
Boas tar Rut til ekte
1Men Boas var gått opp til byporten og hadde satt seg der. Da kom løseren som Boas hadde talt om, nettopp forbi. Og Boas sa: Kom hit og sett deg her, min venn! Og han kom og satte seg. 2Så kalte han til seg ti menn av byens eldste og sa: Sett dere her! Og de satte seg. 3Deretter sa han til løseren: Den åkeren som tilhørte vår bror Elimelek, har No’omi solgt, hun som er kommet tilbake fra Moabs land. 4Jeg tenkte jeg ville la dette komme til din kunnskap og si: Kjøp den i nærvær av dem som sitter her og mitt folks eldste! Vil du innløse den, så gjør det. Men hvis ikke, så si meg det, så jeg kan vite det! For det er ingen til å innløse den uten du, og etter deg jeg selv. Han svarte: Jeg vil innløse den. 5Da sa Boas: Når du kjøper åkeren av No’omi, kjøper du den også av moabittkvinnen Rut, den avdødes kone, for å oppreise den avdødes navn på hans arvedel. 6Løseren svarte: Jeg kan ikke innløse den for meg, for da ville jeg ødelegge min egen arvedel. Innløs du for deg det jeg skulle løse, for jeg kan ikke innløse det.
7I gamle dager var det skikk i Israel ved innløsning og bytte at den ene parten til stadfestelse av saken dro skoen av og ga den til den andre. Dette gjaldt som en bekreftelse i Israel. 8Derfor sa løseren til Boas: Kjøp du det! Og med det samme dro han sin sko av. 9Da sa Boas til de eldste og hele folket: Dere er i dag vitner på at jeg har kjøpt av No’omi alt det som tilhørte Elimelek, og alt som tilhørte Kiljon og Mahlon.
10Også moabittkvinnen Rut, Mahlons enke, har jeg vunnet meg til kone for å oppreise den avdødes navn på hans arvedel, så den avdødes navn ikke skal bli utryddet blant hans brødre og i hans hjemsteds port. Det er dere vitner på i dag. 11Og alt folket som var i porten, og de eldste sa: Ja, det er vi vitner på. Herren la den kvinnen som nå drar inn i ditt hus, bli som Rakel og Lea, de to som bygde Israels hus. Måtte du bli en mektig mann i Efrata og få et kjent navn i Betlehem! 12Måtte ditt hus bli som Peres’* hus - han som Tamar fødte Juda - ved de etterkommere som Herren vil gi deg med denne unge kvinnen! #*sønn av Juda med Tamar (1Mos 38:29) var#Boas’ ættefar. 13Så tok Boas Rut hjem til seg, og hun ble hans kone. Han gikk inn til henne, og Herren lot henne bli med barn. Hun fødte en sønn. #Sal 127:3.
14Da sa kvinnene til No’omi: Lovet være Herren, som ikke lot deg mangle en løser i dag. Må han få et kjent navn i Israel. 15Han skal bli din sjels trøster og din alderdoms forsørger. For din svigerdatter, som har deg kjær, har født ham, hun som er mer for deg enn sju sønner. 16Og No’omi tok barnet på fanget, og hun ble hans fostermor. 17Grannekonene ga ham navn og sa: No’omi har fått en sønn! De kalte ham Obed. Han ble far til Isai, Davids far.
Davids ættetavle fra Peres
18Dette er Peres’ etterkommere: Peres fikk sønnen Hesron, #1Krøn 2:5. Matt 1:3 ff. Luk 3:31 ff.
19og Hesron fikk sønnen Ram, og Ram fikk sønnen Amminadab, #1Krøn 2:9. 20og Amminadab fikk sønnen Nahson, og Nahson fikk sønnen Salmon, 21og Salmon fikk sønnen Boas, og Boas fikk sønnen Obed, 22og Obed fikk sønnen Isai, og Isai fikk sønnen David.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.