Romerne 6

6
Døde for synden, men levende for Gud
1Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større? #3:8. Gal 2:17. 2Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? #1Pet 2:24. 4:1. 3Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? #Gal 3:27. 4Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. #8:10,11. Ef 4:22-24. Kol 2:12. 3:1. 1Pet 1:3. 5For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. #Fil 3:10,11. 6Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. #Gal 2:20. 5:24. 7For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. #1Pet 4:1. 8Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. #2Tim 2:11. 9For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. #Åp 1:18. 10For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.#Heb 7:27. 9:28. 1Pet 3:18. 11Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. #Gal 2:19. 1Pet 2:24. 12La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. 13Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.#12:1. Kol 3:5. 1Tess 4:4,5. Heb 9:14. 1Pet 4:2. 14For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. #Gal 5:18. 15Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra! #v.1. 16Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. #Joh 8:34. 2Pet 2:19. 17Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. 18Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. #Joh 8:32,36. Gal 5:1,13. 1Pet 2:24. 19Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For likesom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet - så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten - det fører til helliggjørelse - . #v.13. 20For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. #v.16,18. Joh 8:34. 21Hva slags frukt høstet dere så den gangen? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død. #7:5. 8:6,13. 22Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. #v.18. Joh 8:32. 1Pet 1:9. 23For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. #5:12,21.#Matt 25:46. Joh 10:10,28. 11:25. Jak 1:15.

Markert nå:

Romerne 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring