Romerne 5

5
Ved rettferdiggjørelsen av tro har vi en full frelse
1Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. #Jes 9:6. Apg 10:36. Ef 2:14. 2Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. #Joh 10:9. 14:6. Ef 2:18. 3:12. Heb 10:19. 1Pet 3:18. 3Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, #Fil 1:29. Jak 1:2,3. 4tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. 5Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt. #Sal 119:116. Heb 6:18,19. 1Joh 4:16. 6For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. #v.8. Ef 2:1. Kol 2:13. Heb 9:15. 1Pet 3:18. 7For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. 8Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. #v.6. Joh 3:16. 1Joh 3:16. 4:10. 9Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. 10For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. #2Kor 5:18. Kol 1:21,22. 11Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. #Sal 34:3. Jer 9:24. 1Kor 1:31.
Adam og Jesus Kristus
12Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle - #6:23. 1Mos 2:17. 3:6. 1Kor 15:21,22. Jak 1:15.
13for vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. #4:15. 14Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam - han som er et forbilde på den som skulle komme. #1Kor 15:21,45. 15Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. #Joh 1:16,17. 1Kor 15:22. 16Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den enes synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. #v.18. 17For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. 18Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. #v.21. Rom 8:10. 1Kor 15:21,22. Kol 2:13. 1Joh 2:2. 19For likesom de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. #Jes 53:11. Fil 2:8. 20Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større! #4:15. 7:8.#Luk 7:47. 1Kor 15:56. Gal 3:19. 1Tim 1:14. 21Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. #v.17. Joh 1:17.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring