Romerne 3
NB

Romerne 3

3
Hedninger og jøder står skyldige for Gud
1Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gagn er det i omskjærelsen? 2Mye på alle vis! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. #9:4. 5Mos 4:7,8. Sal 147:19,20. 2Tess 2:4. 3Hva så om noen var utro? Skulle vel deres utroskap gjøre Guds troskap til intet? #2Tim 2:13. 4Langt derifra! La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner! Som det står skrevet: For at du må kjennes rettferdig i dine ord og vinne når du fører din sak. #Sal 51:6. 116:11. 5Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er kanskje Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? - Jeg taler på menneskelig vis. #9:14. Job 8:3. 34:10. 6Langt derifra! Hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? #1Mos 18:25. 7Men hvis Guds sannferdighet ved min løgn viser seg større til hans ære, hvorfor blir jeg da likevel dømt som synder? 8Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde for at det gode kan komme av det - slik vi spottes for og som noen sier at vi lærer? Rettferdig er den dommen som rammer slike! #6:1. 9Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd, #v.1. Gal 3:22.
10som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. #Sal 14:1-3. 53:1-4. 11Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud.#Ord 9:10. 12Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. 13Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. #Sal 5:10. 140:4. 14Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. #Sal 10:7. 15Raske er deres føtter til å utøse blod. #Jes 59:7,8. 16Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. 17Freds vei kjenner de ikke. 18Gudsfrykt er det ikke for deres øyne. #Sal 36:2. 19Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. #2:12. Gal 3:21.#
Frelse bare ved troen på Jesus
20Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. #7:7. Sal 143:2. Gal 2:16. 21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, #1:17. Fil 3:9. Joh 5:46.
22det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, #10:12. Gal 2:16. 3:28. Kol 3:11. 23alle har syndet og mangler Guds herlighet. #v.9. 11:32. 24Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. #4:4. Matt 10:8. 20:28.#Ef 1:7. 2:8. 1Tim 2:6. Tit 3:5-7. 25Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. #3Mos 16:14 ff. Apg 13:38,39. Heb 9:13.#1Joh 2:2. 4:10. 26Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. 27Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. 28For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. #4:5. Gal 2:16. Ef 2:8,9. 29Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, 30så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. #Apg 15:9,11. Gal 3:8. 31Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven. #6:15 ff. 8:4. Matt 5:17.##

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.