Romerne 2
NB

Romerne 2

2
Også jødene er uten unnskyldning
1Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme. #Matt 7:1. Luk 6:37. 1Kor 4:5. 2Vi vet at Guds dom, i samsvar med sannheten, er over dem som gjør slikt. 3Men du, menneske, som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme - mener du at du skal unnfly Guds dom? 4Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? #Luk 24:47. 2Pet 3:9,15. Åp 2:21. 5Med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dagen når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. 6For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. #Sal 62:13.#Ord 24:12. Matt 16:27. 2Kor 5:10. Gal 6:7. 7Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. #Ef 6:8. 8Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten - over dem skal komme vrede og harme. #Gal 5:19-21. 2Tess 1:6. 9Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. 10Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. 11For Gud gjør ikke forskjell på folk, #5Mos 10:17. 1Sam 16:7.#2Krøn 19:7. Job 34:19. Apg 10:34. Gal 2:6. Ef 6:9. 12alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. #Luk 12:47,48. 13For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. #Matt 7:21-27. Joh 12:48. Jak 1:22. 4:11. 14For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. #Apg 10:35. 15De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem - 16på den dagen når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus. #14:10. Fork 12:14. Matt 25:31 ff. Joh 12:48.#Apg 17:31. 1Kor 4:5. Åp 20:12,13. 17Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven og roser deg av Gud, #9:4. Mika 3:11. Luk 18:11.
18og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, 19og regner deg selv å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, 20en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: 21Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?#Matt 23:3 ff. 22Du som sier at en ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet? Du som har avsky for avgudene, raner du templene deres? 23Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! 24For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. #2Sam 12:14. Jes 52:5. Esek 36:20 ff. 2Pet 2:2. 25For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt til forhud. #Jer 4:4. 9:25. 1Kor 7:19. 26Om nå en uomskåren oppfyller lovens rettferdskrav, skulle ikke da denne uomskårne regnes som omskåret? 27Og den som i ytre forstand ikke er omskåret, men oppfyller loven, skal dømme deg, du som med bokstav og omskjærelse er en lovbryter. 28For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. #9:7,8. Joh 8:39. Gal 6:15. 29Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. #5Mos 10:16. 30:6. Jer 4:4. Gal 5:3. Fil 3:3. Kol 2:11.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.