Romerne 1
NB

Romerne 1

1
Evangeliets kraft og herlighet
1Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium, #Apg 9:15. Gal 1:15. 2det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, #Jes 40:1,2,9. Luk 1:70. 3om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, #2Sam 7:12 ff. Jes 11:1. Matt 1:1. 2Tim 2:8. Åp 22:16. 4og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. #Apg 13:32 ff. 17:31. Heb 1:5. 5:5. Åp 1:18. 5Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld. #10:16. 15:18. Apg 6:7. Gal 2:7,8. 6Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. 7- Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. #1Kor 1:2,3. 2Kor 1:2. Ef 1:1. Fil 1:2. 2Tess 1:2. 8Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. #16:19. 1Tess 1:8. 1Joh 5:4.
9For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i bønnene mine, #2Kor 1:23. Ef 1:15,16. Fil 1:8. 2Tim 1:3. 10og ber om at det endelig en gang ved Guds vilje må lykkes for meg å komme til dere. #Apg 18:21. 1Tess 3:10. 11For jeg lengter etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig gave, slik at dere kan bli styrket. #6:23. 15:23,29. 1Pet 4:10. 12Det vil si: at vi kunne oppmuntres sammen med dere ved vår felles tro, deres og min. 13Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere ville jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk. #15:22,23. Apg 19:21. Fil 1:22. 14Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. #15:27. 1Kor 9:16. 15Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere i Roma. #Apg 28:31. 16For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. #Sal 119:46.#Apg 13:46. 1Kor 1:18. 15:2. 2Tim 1:8. Tit 2:11. 17For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. #3:21. 4:11,13. 9:30.#Hab 2:4. Joh 3:36. Gal 3:11. Fil 3:9. Heb 10:38.
Guds vrede over urettferdighet
18For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.
19For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. #Apg 14:15-17. 17:24-28. 20For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. #Job 12:7-9. Sal 19:2. Jes 40:26,28. 21For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. #Ef 4:17-19. 1Pet 4:3. 22Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. #Jer 10:14. 1Kor 1:20. 23Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. #5Mos 4:15-18. Sal 106:20. Jes 40:18. 46:5. 24Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. #Sal 81:13. Apg 14:16.
25De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. #Jes 44:20. Jer 10:14. 16:19. 26Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene* deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. #*Se Ordforklaringer: Mann og kvinne 27På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. #3Mos 18:22. 20:13.#1Kor 6:9. Gal 5:19-21. 1Tim 1:9,10.#*Se Ordforklaringer: Mann og kvinne 28Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, #13:13. Matt 15:19. 1Kor 5:10,11. 6:9,10. 2Kor 12:20. 30baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, #Ef 5:3-5. Kol 3:5. 1Tim 1:9-10. 2Tim 3:2. 31uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. #2Tim 3:3. 32De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. #6:23.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.