Salmene 89

89
Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid
1En læresalme av Etan, esrahitten. 2Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, med min munn vil jeg forkynne din trofasthet fra slekt til slekt. #101:1. 119:90. 3For jeg sier: Miskunnhet står fast til evig tid. I himmelen grunnfester du din trofasthet. #103:17. 119:89. 4Du sier: Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, min tjener David har jeg gitt et løfte med ed: 5Til evig tid vil jeg grunnfeste din ætt, jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela. #61:8. 72:17. 132:11.#2Sam 7:12-16. Jes 55:3. Luk 1:32,33.
6Himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling. #8:2. 19:2. 29:1,2. 97:6. 103:20,21. 7For hvem i det høye kan lignes med Herren? Hvem blant Guds sønner er Herren lik - #86:8. 113:5. 8en Gud, forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham? 9Herre, hærskarenes Gud, hvem er mektig som du, Herre? Og du omgir deg med trofasthet. 10Du er den som hersker over havets overmot. Når dets bølger reiser seg, lar du dem legge seg. #46:4. 65:8. 94:3,4. 107:29. 11Du har knust Rahab som en av de drepte. Med din styrkes arm har du spredt dine fiender. #87:4. Jes 51:9. 12Deg tilhører himlene, deg tilhører også jorden, verden og alt det som fyller den - du har grunnfestet dem. #24:1. 102:26. 1Mos 1:1. 1Krøn 29:11. 13Nord og sør - du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn. 14Du har en arm med velde! Sterk er din hånd, opphøyet er din høyre hånd. 15Rettferd og rett er din trones grunnvoll. Nåde og sannhet går fram for ditt åsyn. #85:14. 97:2.
16Salig er det folket som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. #4:7. 44:4. 67:2. 80:4,8. 4Mos 23:21. 17I ditt navn skal de fryde seg hele dagen, og ved din rettferdighet blir de opphøyet. 18For du er deres styrke og deres herlighet, ved din godhet opphøyer du vårt horn. 19For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge. #47:9. 84:12. 93:1. 1Mos 15:1. Jes 33:22.#
20Du talte en gang i et syn til dine fromme og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har opphøyet en utvalgt mann av folket. #78:70. 2Sam 17:10. 21Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med min hellige olje. #1Sam 16:13. Apg 13:22. 22Min hånd skal alltid være med ham, min arm skal gi ham styrke. 23Fienden skal ikke plage ham, den urettferdige skal ikke undertrykke ham. 24Hans motstandere vil jeg knuse foran ham, og slå dem som hater ham. 25Min trofasthet og min miskunn skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn bli opphøyet. 26Jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høyre hånd på elvene. #72:8. 27Han skal rope til meg: Du er min far, min Gud og min frelses klippe. #95:1. 2Sam 7:14. 1Krøn 22:10. 28Ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte, den høyeste for kongene på jorden. #72:11. 29Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunn mot ham, og min pakt skal stå fast for ham. 30Jeg vil la hans ætt bli fast til evig tid og hans trone som himmelens dager. #132:12. Jer 33:17. 31Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, 32dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, 33da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. #2Sam 7:14,15. 34Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. 35Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper. #4Mos 23:19. Jer 33:20,21. 36Ett har jeg sverget ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve: #119:106. Jes 62:8. Jer 51:14. Amos 4:2. 37Hans ætt skal bli til evig tid, hans trone som solen for mitt åsyn. 38Som månen skal den stå for evig, vitnet i det høye er trofast. Sela. #72:5. Job 16:19. Jer 33:20,21.
39Men du har forkastet og forstøtt, du er blitt harm på din salvede. 40Du har ristet av deg pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet. 41Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus. #80:13,14. 42Alle de som går forbi på veien, har plyndret ham. Han er blitt til hån for sine naboer. #44:14. 79:4. 80:13. 43Du har opphøyet hans motstanderes høyre hånd, du har gledet alle hans fiender. 44Du lot hans skarpe sverd vike, og lot ham ikke holde stand i striden. 45Du har gjort ende på hans glans og kastet hans trone i støvet. 46Du har forkortet hans ungdoms dager, du har dekket ham med skam. Sela. 47Hvor lenge, Herre? Vil du skjule deg for evig? Hvor lenge skal din harme brenne som ild? #13:2. 44:25. 77:8. 79:5. 80:5. 48Kom i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn! #39:6. 62:10. 90:10. Job 7:7 ff. 14:1 ff. 49Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela. #49:10. Rom 5:12. Heb 9:27. 50Herre, hvor er dine nådegjerninger som du i din trofasthet lovte David med ed? #106:7. 107:43. 119:41.# 51Herre, kom i hu dine tjeneres vanære! I mitt bryst må jeg bære spott fra mange folk. 52Dine fiender håner, Herre, slik som de håner din salvedes fotspor! 53Lovet være Herren til evig tid! Amen, ja amen.

Markert nå:

Salmene 89: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring