Salmene 86

86
Ingen er som du blant gudene, Herre!
1En bønn av David. Vend øret til, Herre, og svar meg, for jeg er elendig og fattig. #17:6. 40:18. 70:6. 2Bevar min sjel, for jeg er from. Frels din tjener, du min Gud, han som setter sin lit til deg! #16:1. 25:20. 56:4. 3Vær meg nådig, Herre, for til deg roper jeg hele dagen. 4Gled din tjeners sjel, for til deg, Herre, løfter jeg min sjel. #25:1. 5For du, Herre, er god og tilgir gjerne. Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg. #78:38. 103:8. 145:8. 2Mos 34:6,7. Joel 2:13. 6Vend øret, Herre, til min bønn! Gi akt på mine inderlige bønners røst! #5:3. 28:2. 7På den dagen jeg er i nød, kaller jeg på deg, for du svarer meg. #50:15. 55:3. 77:3. 8Ingen er som du blant gudene, Herre, og intet er som dine gjerninger. #18:32. 71:19. 89:7. 2Mos 15:11. 5Mos 3:24.
9Alle hedningene, som du har skapt, skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre, og ære ditt navn. #22:28,29. 66:4. Jes 66:23. Sef 2:11. Sak 14:9. 10For du er stor, du er den som gjør undergjerninger. Du alene er Gud. #72:18. 77:15. 136:4. Jes 44:6. 11Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn! #25:4. 27:11. 139:24. 143:8. Jer 32:39. 12Jeg vil prise deg, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, jeg vil ære ditt navn for evig. 13For din miskunnhet er stor mot meg, og du har fridd min sjel av dødsrikets dyp. #30:4. 56:14. 14Gud! Overmodige har reist seg imot meg, en flokk av voldsmenn står meg etter livet. De har ikke deg for øye. 15Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. 16Vend deg til meg og vær meg nådig! Gi din tjener din styrke, og frels din tjenestekvinnes sønn! 17Gjør et tegn med meg til det gode, for at de som hater meg, kan se det og bli til skamme, fordi du, Herre, har hjulpet meg og trøstet meg.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring