Salmene 79
NB

Salmene 79

79
Hvor lenge, Herre? Vil du være vred evindelig?
1En salme av Asaf. Gud! Hedninger har trengt inn i din arv. Ditt hellige tempel har de gjort urent. De har gjort Jerusalem til grushauger. #74:4 ff. 2Kong 25:9,10. Jer 26:18. Mika 3:12. 2Likene av dine tjenere har de gitt til føde for himmelens fugler. Kjøttet av dine hellige har de gitt til villdyrene på jorden. 3De har utøst deres blod som vann rundt omkring Jerusalem, og det var ingen som la dem i graven. 4Vi er blitt til skam for våre naboer, til spott og hån for dem som er omkring oss. #44:14. 80:7. 89:42. Dan 9:16. 5Hvor lenge, Herre? Vil du være vred for evig? Hvor lenge skal din nidkjærhet brenne som ild? #77:8. 85:6. 89:47. 6Øs din vrede ut over hedningene som ikke kjenner deg, og over de rikene som ikke påkaller ditt navn! #69:25. Jer 10:25. Esek 21:31. Sef 3:8.
7For de har fortært Jakob og lagt hans bolig øde. 8Tilregn oss ikke våre forfedres misgjerninger! La din miskunn snart komme oss i møte, for vi er langt nede! #Jes 64:8. 9Hjelp oss, vår frelses Gud, til ditt navns ære! Fri oss og tilgi våre synder for ditt navns skyld. 10Hvorfor skal hedningene si: Hvor er deres Gud? La det skje for våre øyne og la det bli kjent blant hedningene at dine tjeneres blod som er utøst, blir hevnet. #42:4. 115:2. 2Mos 32:12. 5Mos 32:43. Joel 2:17. 11La den fangnes sukk komme for ditt åsyn! La dødens barn bli i live, etter din arms styrke. #102:20,21. 12Gi våre naboer igjen sjufold i deres fang, for den hån som de har hånet deg med, Herre! 13Og vi, ditt folk og den hjord du før, vi vil love deg til evig tid. Fra slekt til slekt vil vi forkynne din pris.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.