Salmene 75
NB

Salmene 75

75
Gud er den som dømmer
1Til sangmesteren. «Ødelegg ikke»*. En salme av Asaf. En sang. #*kanskje melodien. 2Vi priser deg, Gud, vi priser deg! For nær er ditt navn, og dine undergjerninger blir kunngjort. 3Jeg vil gripe den fastsatte tid. Jeg vil dømme med rettferdighet. #9:9. 67:5. 102:14. Jes 11:4. 4Om jorden vakler, og alle de som bor på den, så har likevel jeg satt dens grunnstøtter fast. Sela. #46:3,4,7. Job 38:4-7. 5Jeg sier til dårene: Vær ikke overmodige! - og til de ugudelige: Løft ikke horn! 6Løft ikke deres horn i det høye! Tal ikke frekt med stiv nakke!
7For ikke fra øst og ikke fra vest, og heller ikke fra berglandets ørken kommer vår oppreisning. 8Nei, Gud er den som dømmer. Den ene fornedrer han, og den andre opphøyer han. #1Sam 2:7,8. 9For i Herrens hånd er det et beger med skummende vin. Det er fullt av krydret vin, og han skjenker av det. Ja sannelig, de ugudelige på jorden skal drikke den, bunnfallet av den skal de drikke. #60:5. Ord 23:30. Jes 51:17. Jer 25:15. Obad 16. 10Men jeg, for evig vil jeg forkynne. Jeg vil lovsynge Jakobs Gud. 11Alle de ugudeliges horn vil jeg hogge av, men den rettferdiges horn skal bli opphøyet.