Salmene 74
NB

Salmene 74

74
Gud, hvorfor har du forkastet oss til evig tid?
1En læresalme av Asaf. Gud, hvorfor har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før? #44:10,24. 77:8. 79:13. 95:7. 100:3. 2Kom i hu din menighet, som du vant deg i gammel tid, som du gjenløste til å være ditt eiendomsfolk, dette Sions berg, hvor du tok bolig! 3Løft opp dine fottrinn til de evige grushauger! Alt har fienden ødelagt i helligdommen. 4Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus. Sine egne tegn har de satt opp til tegn. #74:9. 2Mos 29:42,43. Klag 2:7. 5Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen. 6Og alt det som fantes av billedverk, slo de i stykker med øks og hammer. #1Kong 6:18,29,32,35. 7De har satt ild på din helligdom, helt til grunnen har de vanhelliget stedet hvor ditt navn bor. #89:40. 2Kong 25:9. Jes 64:10. 8De sa i sitt hjerte: Vi vil knuse dem alle! - De har brent opp alle Guds forsamlingshus i landet. 9Våre egne tegn ser vi ikke. Det finnes ikke noen profet mer, ikke noen hos oss som vet hvor lenge dette skal vare. #Klag 2:9. Esek 7:26.# 10Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne? Skal fienden forakte ditt navn til evig tid? 11Hvorfor drar du din hånd, din høyre hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg! 12Gud er jo min konge fra gammel tid, han som skaper frelse på den vide jord. #44:5. 68:21.
13Du er den som skilte havet med din styrke, som knuste dragenes hoder på vannene. #78:13. 2Mos 14:21. 15:4 ff. Jes 51:9,10. 14Du slo i stykker Leviatans* hoder, du ga dem til føde for ørkenens folk. #*et stort sjøuhyre. Job 40:20. Jes 27:1. 15Kilde og bekk lot du bryte fram, du tørket ut evige strømmer. #2Mos 17:6. 4Mos 20:11. Jos 3:16,17. 16Deg tilhører dagen, og din er natten. Du har skapt himmellysene og solen. #104:19. 136:7 ff. 1Mos 1:14 ff. 17Du fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter - du har dannet dem. 18Husk dette: Fienden har hånet Herren! Et narraktig folk har foraktet ditt navn!
19Overgi ikke din turteldue til villdyr! Glem ikke for evig dine elendiges forsamling! 20Se til pakten! For i hver avkrok av landet er det fullt av steder hvor det øves vold. 21La ikke den undertrykte gå bort med skam. La den elendige og fattige prise ditt navn! 22Reis deg, Gud! Før din sak, kom i hu at dåren håner deg hele dagen! #7:7. Jes 3:13. 23Glem ikke dine fienders røst, larmen som alltid stiger opp fra dine motstandere!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.