Salmene 73
NB

Salmene 73

73
Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet
1En salme av Asaf. Bare god er Gud mot Israel, mot de rene av hjertet. #24:4. 51:9,12. Matt 5:8. 2Men jeg - nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. 3For jeg ble harm over de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. #37:1,7. Job 21:7 ff. Ord 23:17. Jer 12:1. 4For de er fri for lidelser inntil sin død, og kroppen deres er velnært. 5De er uten menneskers plage og slites ikke som andre mennesker. 6Derfor er overmot deres halskjede, de hyller seg i vold som en kledning. 7Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanker bryter fram. #Job 15:27. Jer 5:28. 8De håner og taler ondskapsfullt om undertrykkelse, med overlegne ord taler de. 9De løfter sin munn mot himmelen, og deres tunge farer fram på jorden. 10Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem. Vann i overflod suger de i seg. 11De sier: Hvordan skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos Den Høyeste? #10:11. Job 22:13,14. 12Se, dette er de ugudelige. Evig trygge vokser de i velmakt. #49:7. 52:9. Job 12:6. 13Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender i uskyld. #26:6. Job 34:9. 35:3. Matt 27:24. 14Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. 15Dersom jeg hadde sagt: Slik vil jeg tale! - se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt.
16Jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne 17- inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på hvordan det går dem til slutt. 18Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle, så de gikk til grunne. #35:6,8. 36:13. Job 21:17 ff. Jer 23:12. 19Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. #37:38. 4Mos 16:21. Ord 1:27. 20Likesom en akter en drøm for intet når en har våknet, slik akter du, Herre, deres skyggebilder for intet når du våkner opp. #78:65. Job 20:8. 21Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg i mine nyrer,
22da var jeg ufornuftig og forsto ingenting. Som et dyr var jeg imot deg. 23Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. 24Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. #32:8. 48:15. 49:16. Jes 58:11. Ef 1:9. 25Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. 26Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. #16:2,5. 18:2,3. 38:11. Klag 3:24. 27For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som faller fra deg i hor*. #37:20. Matt 12:39. Jak 4:4. *i utroskap bryter#pakten med deg. 28Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.