Salmene 7
NB

Salmene 7

7
Frels meg fra alle mine forfølgere
1En sjiggajon* av David. Han sang den for Herren på grunn av benjaminitten Kusjs ord. #*et musikalsk uttrykk, ukjent betydning. 2Herre, min Gud! Til deg setter jeg min lit. Frels meg fra alle mine forfølgere og fri meg, 3så ikke fienden river min sjel i stykker som en løve, sliter meg i stykker uten at noen redder meg. #10:9. 57:5. Jes 38:13. 4Herre min Gud! Dersom jeg har handlet slik, dersom det er urett i mine hender, #1Sam 24:12. Job 31:7 ff. 5dersom jeg har gjengjeldt med ondt den som holdt fred med meg, eller plyndret den som uten grunn var min motstander, #1Sam 24:10 ff. 6så la fienden forfølge min sjel og innhente meg, la ham tråkke mitt liv til jorden og legge min ære i støvet. Sela. 7Stå opp, Herre, i din vrede! Reis deg mot mine fiender som raser imot meg! Våkn opp og hjelp meg! Du har jo påbudt dom. #9:20. 35:23. 44:24. 74:22. 82:8. 94:2. 8La skaren av folkeslag omgi deg, og vend tilbake over den til det høye. 9Herren holder dom over folkene. Døm meg, Herre, etter min rettferdighet og etter min uskyld, som er hos meg. #9:5. 96:13. 98:9. 1Mos 18:25. 10Å, la de ugudeliges ondskap få en ende, og la den rettferdige stå fast! Du er jo den som prøver hjerter og nyrer - en rettferdig Gud. #17:3. 26:2. 104:35. 1Kong 8:39.#Jer 11:20. 17:10. 20:12.
11Mitt skjold er hos Gud, som frelser de oppriktige av hjertet. 12Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som er vred hver dag. #9:5. 58:12. 13Dersom han ikke omvender seg, da kvesser han* sitt sverd, da spenner han sin bue og sikter den inn. #64:8. 5Mos 32:41. Klag 2:4. 3:12. *Gud. 14Han gjør selv i stand det drepende våpenet, sine piler gjør han brennende. 15Se, han er i ferd med å føde misgjerning. Han er svanger med ulykke og føder løgn. #Job 15:35. Jes 59:4. Jak 1:15. 16En grav har han gravd og hulet den ut, men han faller i den graven han har gjort. #9:16. 35:8. 57:7. Ord 26:27. Fork 10:8. 17Den ulykken han har planlagt, faller tilbake på hans eget hode. Over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne. #140:10. Ord 5:22. 18Jeg vil prise Herren etter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, Den Høyestes navn.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.