Salmene 68
NB

Salmene 68

68
Gud reiser seg, hans fiender blir spredt
1Til sangmesteren. Av David. En salme. En sang. 2Gud reiser seg, hans fiender blir spredt. De som hater ham, flykter for hans åsyn. #12:6. 92:10. 132:8. 4Mos 10:35. 3Likesom røk drives bort, slik driver du dem bort. Likesom voks smelter for ild, slik forgår de ugudelige for Guds åsyn. #1:4. 37:20. Jes 9:18. Hos 13:3. 4Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Guds åsyn og fryder seg med glede. 5Syng for Gud, lovsyng hans navn! Gjør vei for ham som farer fram gjennom ødemarkene. Herren er hans navn, juble for hans åsyn! #2Mos 15:3. Jes 40:3,4. 62:10. Matt 3:3. 6Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige borg. #10:14. 146:9. 5Mos 10:18. 26:15. 7Gud gir de enslige hus, han fører fanger ut til lykke. Bare de gjenstridige bor i et tørt land. #Jes 42:7. 61:1.
8Gud, da du dro ut foran ditt folk, da du skred fram gjennom ørkenen, - Sela - #78:52. 2Mos 13:21,22. Dom 5:4. 9da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn - Sinai bevet for Gud, Israels Gud. #77:19. 2Mos 19:16 ff. 5Mos 33:2. Dom 6:4,5. 10Et rikelig regn spredte du ut, Gud. Din arv, som var så utmattet, styrket du. #78:24,27,28. 2Mos 16:4. 4Mos 11:31,32. 11Ditt folk bosatte seg i landet. I din godhet gjorde du det i stand for den elendige, Gud! 12Herren gir sitt ord, og stor er skaren av kvinner som kommer med gledesbudskap. #2Mos 15:20,21. Dom 5:12. 1Sam 18:6,7. 13Hærkongene flykter, de flykter! Og hun som sitter hjemme, deler byttet. #Dom 5:19,30. 1Sam 30:24. 2Sam 1:24. 14Når dere hviler mellom innhegningene, er det som en dues vinger, som er dekket med sølv, og dens vingefjær har gullets grønnlige glans. 15Når Den Allmektige sprer konger der, faller det snø på Salmon.
16Et Guds fjell er Basans fjell, et fjell med mange tinder er Basans fjell. 17Dere fjell med mange tinder! Hvorfor ser dere skjevt til det fjellet som Gud finner behag i å bo på? Herren skal bo der til evig tid. #8:3. 76:5. 87:1,2. 132:13,14. Jes 2:2. 18Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen. Herren kommer fra Sinai til helligdommen. #5Mos 33:2. 2Kong 6:17. Dan 7:10. Hab 3:8. Heb 12:22. 19Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud! #47:6. Ef 4:8. Kol 2:15. 20Lovet være Herren dag etter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela. 21Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren Herren er det utganger fra døden. #48:15. 49:16. 56:14. Åp 1:8. 22Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld. #110:6.
23Herren sier: Jeg henter dem fra Basan, jeg henter dem tilbake fra havets dyp, #Amos 9:2 ff. 24for at du må vaske dine føtter i blod, og dine hunders tunge få sin del av fiendene. 25De ser dine seierstog, Gud - min Guds, min konges seierstog inn i helligdommen. 26Foran går sangere, deretter harpespillere, midt blant jomfruer som slår på tromme. 27Lovpris Gud i forsamlingene! Lovpris Herren, dere som er av Israels kilde. #22:23,24. 26:12. Jes 48:1. 51:1. 28Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem. Der er Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster. #1Sam 9:21. 29Vis din styrke, Gud! Vis deg mektig, som du før har gjort for oss! 30På grunn av ditt tempel i Jerusalem skal konger komme til deg med gaver. #45:13. 72:10. 96:8. 102:16. 138:4. 31Refs dyret i sivet*! - stuteflokken med folke-kalvene**! De kaster seg ned for deg med sølvstykker. Han sprer folkene som har lyst til strid. #Jes 60:9. *Egypt **de hedenske konger og deres folk. 32Veldige menn skal komme fra Egypt. Etiopia skal i hast rekke ut sine hender til Gud. #Jes 18:7. 19:21. 45:14. Sef 3:10. Apg 8:26 ff.
33Dere jordens riker! Syng for Gud, lovsyng Herren! Sela. 34For han er den som farer fram over himlenes himler, de eldgamle! Se, han lar sin røst høre, en mektig røst. #18:11. 29:3 ff. 104:3. 5Mos 33:26. 35Gi Gud makt! Over Israel er hans høyhet, og hans makt i skyene. 36Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer! Israels Gud er den som gir sitt folk makt og styrke. Lovet være Gud! #29:11. Jes 40:29 ff.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.