Salmene 60

60
Gi oss hjelp mot fienden
1Til sangmesteren. Etter «Vitnesbyrdets lilje». En gyllen sang. Av David - til lærdom - 2da han var i strid med arameerne fra Mesopotamia og med arameerne fra Soba, og Joab dro tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen. #2Sam 8:1 ff. 13. 1Krøn 18:3 ff. 3Gud, du har forkastet oss, du har slått oss! Du var vred. Å, forny oss igjen! 4Du har ristet jorden, du har fått den til å revne. Leg dens skade, for den vakler! 5Du har latt ditt folk se harde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi ravet. #75:9. Jes 51:17,22. Jer 25:15. 6Du har gitt dem som frykter deg, en merkestang til å løfte opp foran buen. Sela. #2Mos 17:15. 4Mos 21:8f. Jes 11:10, 12. Joh 3:14.
7Hjelp oss nå med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker, må bli frelst. #20:2. 65:6. 108:7 ff. 8Gud har talt i sin hellighet: Jeg vil fryde meg, jeg vil utskifte Sikem og måle opp Sukkots dal. 9Meg tilhører Gilead og meg tilhører Manasse. Efra’im er et vern for mitt hode, og Juda er min herskerstav. #1Mos 49:10. 10Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko. Bryt ut i jubel over meg, Filisterland!#4Mos 24:18. 2Sam 8:1,2,13,14. 11Hvem vil føre meg inn i den befestede byen? Hvem leder meg inn til Edom? 12Er det ikke du, Gud? Du som forkastet oss og ikke dro ut med våre hærer, Gud! #44:10. 13Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er forgjeves! #146:3 ff. 14Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal tråkke ned våre fiender. #18:30. 44:6. 4Mos 24:18. Jes 63:3.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;