Salmene 6
NB

Salmene 6

6
Herre, straff meg ikke i din vrede
1Til sangmesteren. Med strengespill. Etter Sjeminit*. En salme av David.#1Krøn 15:21. *«den åttende», kanskje#med sikte på et instrument med åtte strenger. 2Herre, straff meg ikke i din vrede og tukt meg ikke i din harme! #38:2. Jer 10:24. 3Vær meg nådig, Herre, for jeg visner bort. Helbred meg, Herre, for mine ben er forferdet. #41:5. 103:3. 147:3. 4Min sjel er grepet av stor forferdelse. Og du, Herre - hvor lenge? #13:2. 88:4. 90:13. Joh 12:27. 5Vend tilbake, Herre, og utfri min sjel! Frels meg for din miskunnhets skyld. #80:15. 119:132. 6For i døden kommer ingen deg i hu. Hvem priser vel deg i dødsriket? #30:10. 88:11-13. 115:17. Fork 9:10. Jes 38:18. 7Jeg er trett av mine sukk. Med tårer væter jeg mitt leie hver natt, min seng er våt av mine tårer. 8Tæret bort av sorg er mitt øye, det er svekket på grunn av alle mine fiender. #31:10. 69:4. Job 17:7.
9Vik fra meg, alle dere som gjør urett! For Herren har hørt min gråt. 10Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren vil ta imot min bønn. 11Alle mine fiender skal bli til skamme og bli grepet av stor forferdelse. Brått skal de vike tilbake med skam. #35:4. 40:15,16. 71:24. 73:19.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.