Salmene 50

50
Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram
1En salme av Asaf*. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang. #1Krøn 15:17,19.#*levittisk sanger og salmedikter. 2Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram. #48:2. 5Mos 33:2. Klag 2:15. 2Kor 4:6. 3Vår Gud kommer og skal ikke tie. Ild fortærer foran ham, og omkring ham stormer det sterkt. #97:3. Dan 7:10. 4Han kaller på himmelen der oppe, og på jorden, for å dømme sitt folk: 5Samle mine fromme til meg, de som har inngått pakt med meg ved offer! 6Og himlene forkynner hans rettferdighet, for Gud er selv den som skal dømme. Sela. #96:13. 97:6. 7Hør, mitt folk, jeg vil tale! Israel, jeg vil vitne for deg: Jeg er Gud, din Gud!
8Jeg vil ikke irettesette deg for dine slaktoffers skyld - dine brennoffer er alltid for meg. #51:18. Jer 7:22,23. Hos 6:6. 9Jeg tar ikke okser fra ditt hus eller bukker fra innhegningene dine. #40:7. 69:32. 10For meg tilhører alle dyr i skogen, dyrene på fjellene i tusentall. 11Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken, er mitt. 12Om jeg var sulten, ville jeg ikke si det til deg, for min er jorden og alt som fyller den. #24:1. 2Mos 19:5. 5Mos 10:14. 13Mon jeg skulle ete oksers kjøtt og drikke bukkers blod? #Jes 1:11. Mika 6:7. 14Gi Gud takk som offer, og gi Den Høyeste det du har lovt, #27:6. 61:9. 65:2. 66:13. 69:32. 76:12. 107:22. 116:14,17,18. 5Mos 23:21,23. 15og kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg. #86:7. 91:15. 107:6. Jer 33:3. Matt 7:7. 16Men til den ugudelige sier Gud: Hva har du med å fortelle om mine lover og ta min pakt i din munn? #Jes 29:13. Rom 2:21.
17Du hater jo tukt og kaster mine ord bak deg. #Neh 9:26. Ord 12:1. Jer 35:13. 18Når du ser en tyv, slår du gjerne lag med ham, og med ekteskapsbrytere gjør du felles sak. #Rom 1:32. Ef 5:11. 19Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. 20Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. 21Dette har du gjort, og jeg har tidd. Du tenkte jeg var som du. Men jeg vil straffe deg og stille det fram for dine øyne. 22Legg merke til dette, dere som glemmer Gud. Ellers vil jeg rive i stykker, og det er ingen som redder! 23Den som gir takk som offer, ærer meg. Og den som går den rette vei, ham vil jeg la se Guds frelse. #91:16. Luk 2:30.

Markert nå:

Salmene 50: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring