Salmene 35

35
La dem som tenker ut ondt imot meg, vike tilbake med skam
1Av David. Trett, Herre, med dem som tretter med meg! Strid mot dem som strider mot meg! #56:3. Jes 49:25. 2Grip skjold og verge, reis deg til hjelp for meg! 3Dra spydet fram og steng veien for mine forfølgere! Si til min sjel: Jeg er din frelse! 4La dem få skam og vanære, de som står meg etter livet! La dem som tenker ut ondt imot meg, vike tilbake med skam. #6:11. 40:15. 70:3. 83:17. 129:5. 5La dem bli som agner for vinden! Må Herrens engel støte dem bort! #1:4. 34:8. 83:14. 2Kong 19:35. Job 21:18. Jes 29:5. 6La deres vei bli mørk og glatt! Må Herrens engel forfølge dem! #73:18. Jer 23:12. 7For uten grunn har de hemmelig gjort i stand sin garngrav for meg, uten grunn har de gravd en fallgrav for mitt liv. 8La ødeleggelse uventet komme over ham! La ham selv bli fanget i garnet som han hemmelig har satt ut, la ham falle i det til sin ødeleggelse. #7:16. 9:16. Jes 47:11. Dan 6:25. 1Tess 5:3. 9Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse. #13:6. Jes 61:10. Luk 1:47. 10Alle mine ben skal si: Hvem er som du, Herre? Du som frir den elendige fra den som er for sterk for ham, som frir den elendige og fattige fra den som plyndrer ham. 11Urettferdige vitner reiser seg, de spør meg om ting jeg ikke vet. #27:12. Matt 26:60. Apg 6:13.
12De gjengjelder meg godt med ondt. Min sjel er forlatt. #38:21. 109:5. Jer 18:20. Joh 10:32. 13Og jeg, jeg kledde meg i sørgeklær da de var syke. Jeg plaget min sjel med faste, min bønn vendte tilbake til min barm! #69:11,12. Job 30:25. Rom 12:15. 14Jeg gikk omkring som om det var min venn, min bror. Jeg gikk nedbøyd i sørgeklær lik en som sørger over sin mor. 15Men når jeg snubler, gleder de seg og flokker seg sammen. Usle mennesker flokker seg om meg uten at jeg vet om det, de river i meg uten opphold. 16Lik skamløse som spotter for et stykke brød, skjærer de tenner imot meg. #37:12. 112:10. Job 16:9. Klag 2:16. 17Herre, hvor lenge vil du se på? Fri min sjel fra deres herjinger, mitt eneste fra de unge løvene. #13:1. 22:21. Åp 6:10.
18Jeg vil prise deg i en stor forsamling, love deg der hvor det er mye folk. #22:23,26. 40:10. 111:1. 19La ikke dem som uten grunn er mine fiender, glede seg over meg. La ikke dem som hater meg uten årsak, blunke med øyet. #10:10. 13:5. 30:1. 38:17,20.#69:5. 119:78. Joh 15:25. Ord 6:13. 20For de taler ikke fred, men tenker ut svik mot de stille i landet. 21De lukker sin munn vidt opp mot meg og sier: Ha-ha! våre øyne har sett det! #22:8,14. 40:16. 70:4. Job 16:10. 22Du ser det, Herre, ti ikke! Herre, vær ikke langt borte fra meg! #10:14. 22:12. 71:12. 23Våkn opp og bli våken for å gi meg rett, min Gud og Herre, for å føre min sak! #7:7. 44:24. 59:5. 24Døm meg etter din rettferdighet, Herre, min Gud! La dem ikke glede seg over meg! 25La dem ikke si i sitt hjerte: Ha-ha! som vi ønsket! La dem ikke si: Vi har oppslukt ham! 26La alle dem som gleder seg over min ulykke, få vanære og bli til skamme! La dem som opphøyer seg over meg, bli kledd i skam og skjensel. #6:11. 31:18. 38:17. 40:15,16. 70:3. Job 19:5. 27La dem juble og glede seg, som unner meg min rett. La dem alltid si: Høylovet være Herren, som unner sin tjener at det går ham vel! #32:11. 40:17. 70:5. 28Da skal min tunge love din rettferdighet og prise deg hele dagen.

Markert nå:

Salmene 35: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring