Salmene 31

31
Frels meg ved din rettferdighet
1Til sangmesteren. En salme. Av David. 2Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, la meg aldri i evighet bli til skamme. Frels meg ved din rettferdighet. #25:2. 71:1,2. 143:1. 3Vend ditt øre til meg! Skynd deg og fri meg ut! Vær du mitt klippevern, en borg til min frelse. #9:10. 17:6. 71:2,3. 80:1. 4For du er min klippe og min borg. For ditt navns skyld vil du føre og lede meg. #18:3. 23:3. 25:11. 5Du vil ta meg ut av garnet som de hemmelig har lagt for meg, for du er mitt vern. #25:15. 27:1. 28:7,8. 6I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. #Luk 23:46. Apg 7:59. 7Jeg hater dem som akter på tomme avguder. Men jeg - jeg setter min lit til Herren. #16:4. 5Mos 4:28. Jer 10:14,15. Jon 2:9,10. 8Jeg vil fryde og glede meg over din miskunnhet, for du har sett min nød, du kjenner min sjels trengsler. 9Du overga meg ikke i fiendens hånd. Du satte mine føtter på et rommelig sted. #18:37. 37:33.
10Vær meg nådig, Herre, for jeg er i trengsel. Mitt øye fortæres av sorg, ja, også min sjel og mitt legeme. #6:8. Joh 17:7. 11For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk. Min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttært. 12På grunn av mine fiender er jeg blitt til spott for mine naboer og til skrekk for mine kjenninger. De som ser meg på gaten, flykter for meg. #38:12. 44:14. 88:9,19. Job 19:13. 13Jeg er glemt og ute av hjertet som en død. Jeg er blitt som et knust kar. 14Jeg hører mange som baktaler - redsel på alle kanter! De samrår seg mot meg og lurer på å ta mitt liv. #50:20. Jer 20:10. Matt 27:1. Joh 11:53. 15Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud! 16I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere! #139:16. 143:9. 1Krøn 29:30. 17La ditt åsyn lyse over din tjener! Frels meg ved din miskunnhet. #4Mos 6:25. 18Herre, la meg ikke bli til skamme! For jeg kaller på deg. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket. #6:11. 9:18. 25:3,20. 19La løgnaktige lepper bli stumme, de som med overmot og forakt taler frekt imot den rettferdige.
20Hvor stor din godhet er, som du har gjemt til dem som frykter deg, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til deg, for øynene på menneskenes barn. #23:6. 36:8. 57:2. 145:7. Rom 2:4. 11:22. 21Du gjemmer dem i ditt åsyns skjulested mot menneskers sammensvergelser. Du skjuler dem i en hytte mot trettekjære tunger. #27:5. 42:6,12. Job 5:21. 22Lovet være Herren! For han har på underfull måte vist sin miskunnhet mot meg i en beleiret by. 23Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er støtt bort fra dine øyne! - Men du hørte mine inderlige bønners røst da jeg ropte til deg. #116:11. Jes 38:11. Jon 2:5. 24Elsk Herren, alle dere hans fromme! Herren bevarer de trofaste. Men den som farer overmodig fram, gjengjelder han i fullt mål. #18:28. 5Mos 32:41. Ord 29:23. 25Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren! #27:14.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring