Salmene 107
NB

Salmene 107

107
Av deres trengsler fridde han dem ut
1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid! #106:1. 2Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som han har forløst av nødens hånd, #106:10. Jes 35:10. 3de som han har samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet.#5Mos 30:3,4.#Jes 11:12. 43:5,6. Esek 11:17. 20:34. 4De for vill i ødemarken, på ørkenstier, de fant ikke en by de kunne bo i. 5De var sultne og tørste, deres sjel visnet i dem. 6Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler fridde han dem ut. 7Og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunne bo i. #68:7. 8De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. #1Pet 2:9. 9For han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt. 10De satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet og jern, #Job 36:8. Jes 42:7. Luk 1:79.
11fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet Den Høyestes råd. #78:40. 106:7. Ord 1:25. Jer 9:12 ff. 12Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse, de snublet, det fantes ikke noen hjelper. 13Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem. 14Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev i stykker deres bånd. 15De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn, 16for han brøt i stykker porter av kobber og hogg ned bommer av jern. 17De var dårer og ble plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger.
18Deres sjel fikk avsky for all mat, de kom nær til dødens porter. 19Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem. 20Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven. 21De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. 22De skal bære fram takkoffer og fortelle med jubel om hans gjerninger. #50:14,23. 116:17. 23De som for ut på havet i skip, som drev handel på store vann,
24de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. 25Han bød og lot det komme en stormvind som reiste store bølger. 26De for opp mot himmelen, de for ned i avgrunnene, deres sjel ble motløs i ulykken. 27De tumlet og ravet som en drukken mann, med all deres visdom var det forbi. 28Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. 29Han gjorde stormen til havblikk, og fikk bølgene til å tie. 30De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havnen de ønsket. 31De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn, 32og de skal opphøye ham i folkets forsamling og prise ham der hvor de eldste sitter. 33Han gjorde elver til ørken og vannkilder til tørstende land.
34Fruktbar jord ble til saltland på grunn av deres ondskap som bodde der. #5Mos 29:23. Jes 13:19. Jer 17:6. 35Han gjorde ørkenen til en vannrik sjø og et tørt land til vannkilder. #105:41. 114:8. Jes 35:7. 41:18. Jer 31:23 ff. 36Han lot de sultne bo der, og de grunnla en by til å bo i. 37De sådde åkrer og plantet vingårder. De høstet inn rikelig grøde. #Jes 65:21. Amos 9:14 ff. 38Han velsignet dem så de ble meget tallrike. Han lot ikke buskapen deres minke. #5Mos 28:2 ff. 30:9. 39Så avtok de igjen i antall, og de ble nedbøyd ved trengsel, ulykke og sorg. #38:7. 44:26. 5Mos 28:62 ff. 40Han utøste forakt over stormenn, og han lot dem fare vill i en ødemark uten veier. #5Mos 28:7. Job 12:21,24. 41Men han opphøyet den fattige av elendighet og gjorde familiene store som hjorder. #113:7. 5Mos 30:5. Esek 36:37 ff. 42De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. #63:12. 126:2,3. 129:5. Sef 3:14. Mika 7:16. 43Den som er vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger! #Jer 9:12. Hos 14:10.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.