Salmene 103

103
Min sjel, lov Herren
1Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! #104:1,35. 2Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! 3Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. 4Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. #48:15. 49:16. 68:21. 5Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. #107:9. 145:16. Job 33:25. Jes 40:31. 58:11. 6Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. #10:18. 68:6. 99:4. 146:7.
7Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. 8Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. #86:5,15. 145:8,9. 2Mos 34:6,7. 9Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. #30:6. Jes 57:16. Jer 3:5,12. Mika 7:18. 10Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. 11For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. #36:6. 57:11. 12Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. 13Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. 14For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. #90:3. 1Mos 2:7. Fork 12:7. 15Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. #90:5,6. Job 14:2. Jes 40:6-8. Jak 1:10,11. 1Pet 1:24. 16Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. #Job 7:10. 8:18. 20:9. 17Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn, #2Mos 20:6. 5Mos 7:9,11. Klag 3:22. Luk 1:50. 18for dem som holder hans pakt og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. #25:10. 5Mos 5:10.# 19Herren har reist sin trone i himmelen, hans kongerike hersker over alt. #9:8. 11:4.
20Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst! #29:1,2. 91:11. Heb 1:14. 21Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil! 22Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!

Markert nå:

Salmene 103: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring