Salmene 10
NB

Salmene 10

10
Reis deg, Herre! Glem ikke de elendige!
1Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? 2Den ugudeliges overmot forfølger de elendige, men de blir selv fanget i de onde råd de har uttenkt. 3For den ugudelige roser seg av sin sjels onde lyst. Han velsigner den griske og håner Herren. 4Den ugudelige sier med hovmodig mine: Han hjemsøker ikke! Det er ingen plass for Gud i alle hans planer. 5Han har lykke med seg på alle sine veier. Dine dommer er i det høye, ute av syne for ham. Han håner alle sine motstandere. 6Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke rokkes! Gjennom alle slekter skal jeg være fri for nød. 7Hans munn er full av forbannelse, av løgn og trusler. Under hans tunge er ulykke og ondskap. #73:8. 140:4. Rom 3:14. 8Han ligger i bakhold ved gårdene. I hemmelighet myrder han den uskyldige. Hans øyne speider etter den ulykkelige. #11:2. 37:32. Jer 5:26. 9Han ligger på lur på sitt gjemmested, likesom løven i sitt skjul. Han lurer for å gripe den elendige. Han fanger den elendige og drar ham inn i sitt garn. #7:3. 17:12. 59:4. 140:6. Mika 7:2. 10Han bøyer seg, dukker seg ned, og for hans sterke klør faller de vergeløse. #Job 39:2. 11I sitt hjerte sier han: Gud har glemt! Han har skjult sitt åsyn og ser det aldri! #10:4. 94:7. Job 22:13. 12Reis deg, Herre! Løft din hånd, Gud! Glem ikke de elendige!
13Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte: Du vil ikke kreve meg til regnskap. 14Du har sett det. For du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper. #68:6. 2Tim 1:12. 15Bryt armen på den onde og ugudelige mann! Gå i rette med hans ondskap til du ikke mer finner den! #104:35. 16Herren er konge for evig og alltid. Hedningene skal bli utryddet av hans land. #145:13. 146:10. 17Herre, du har hørt de nedbøydes begjæring. Du styrker deres hjerte, du vender øret til 18for å dømme i den farløses og den undertryktes sak. Mennesket, som er av jorden, skal ikke lenger fortsette å volde redsel. #82:3. 146:9. 5Mos 10:18. Jes 29:20.