Salomos Ordspråk 20
NB

Salomos Ordspråk 20

20
1Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis. #23:29 ff. 31:4 ff. Sal 107:27. Jes 28:7. 2Den redsel en konge vekker, er som løvens brøl. Den som gjør ham vred, spiller sitt liv. #16:14. 19:12. 3Det er en ære for en mann at han holder seg borte fra trette, men enhver dåre ypper strid.
4Den late vil ikke pløye om høsten, derfor søker han forgjeves etter grøde i skurden. #18:9. 5Tankene i en manns hjerte er et dypt vann, men en forstandig mann kan dra det opp. #18:4. 6Mange mennesker roper høyt, hver om sin kjærlighet. Men hvem finner vel en trofast mann? 7Den rettferdige vandrer uklanderlig. Lykkelige er hans barn etter ham. #Sal 112:1,2.
8En konge som sitter på sitt dommersete, sikter og skiller ut alt ondt med sine øyne. 9Hvem kan si: Jeg har renset mitt hjerte, jeg er fri fra min synd? #1Kong 8:46. Job 4:17. 14:4. Fork 7:20. 1Joh 1:8. 10To slags vektsteiner og to slags mål - begge deler er avskyelig for Herren. #11:1. 16:11. 5Mos 25:13,14. 11En ung gutt viser ved sine gjerninger om hans ferd vil bli ren og rett. #22:6.
12Øret som hører, og øyet som ser - Herren har skapt dem begge to. #2Mos 4:11. Sal 94:9. 13Elsk ikke søvn, for at du ikke skal bli fattig. Lukk dine øyne opp, så får du brød nok å ete. #6:10,11. 24:30 ff.
14Dårlig, dårlig! sier kjøperen. Men når han går bort, roser han seg. 15Det fins gull og perler i mengde, men lepper som taler kunnskap, er en kostelig ting.
16Ta hans klær, for han har borget for en annen! Ta pant av ham for fremmedes skyld! #22:26. 27:13. 17Brød som er vunnet ved svik, smaker mannen søtt, men siden blir hans munn full av småstein. #9:17.
18Planer får fremgang ved rådslagning. Søk veiledning også når du fører krig. #15:22. 24:6. 19Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter. Ha ikke noe å gjøre med den som er åpenmunnet. #11:13.
20Den som forbanner sin far og sin mor, hans lampe skal slokne i belgmørke. #19:26. 24:20. 30:17. 2Mos 21:17. 21En arv som en fra først av har revet til seg, blir til sist uten velsignelse.
22Si ikke: Jeg vil gjengjelde med ondt! Vent på Herren, og han skal frelse deg! #24:29. Sal 27:14. 1Pet 3:9. 23To slags vektsteiner er avskyelig for Herren, og falsk vekt er noe ondt. #v.10. 11:1. 16:11. Esek 45:10.
24Herren styrer mannens skritt. Hvordan skulle et menneske skjønne sin vei? #16:9. 19:21. Sal 37:23. 25Det er farlig for et menneske at han i tankeløshet vier noe til Gud og først etterpå overveier sine løfter. #3Mos 27:14. 5Mos 23:22,23. Fork 5:1,3. 26En vis konge skiller ut de ugudelige og lar hjulet gå over dem. #2Sam 12:31. 1Krøn 20:3. Jes 28:27,28. Amos 1:3. 27Menneskets ånd er en Herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hans indre. #1Kor 2:11. 28Miskunn og sannferdighet er en vakt om kongen. Han støtter sin trone ved miskunn. #16:12. 29:4.
29De unges pryd er deres kraft, de gamles ære er de grå hår. #16:31. 30Skrammer og sår renser bort det onde, slag renser hjertets indre.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.