Salomos Ordspråk 17
NB

Salomos Ordspråk 17

17
1Bedre et stykke tørt brød med ro og fred enn et hus fullt av slakt med trette. #15:17. 16:8. Fork 4:6. 2En klok tjener får råde over en sønn som er årsak til vanære, og blant brødrene får han del i arven. 3Smeltedigel for sølv og ovn for gull, men den som prøver hjertene, er Herren. #27:21. Sal 7:10. 26:2. Jer 11:20. 17:10. 4Den onde gir akt på ondskaps leppe, løgneren lytter til ødeleggelsens tunge. 5Den som spotter den fattige, håner hans skaper. Den som gleder seg over ulykke, skal ikke bli ustraffet. #14:31. 19:17. Job 31:29. 6Barnebarn er de gamles krone, og barns pryd er deres fedre. #Sal 128:6.
7Det sømmer seg ikke for dåren å tale store ord, og enda mindre for den høybårne å tale løgn. 8En gave er en edelstein i dens øyne som får den. Hvor den kommer, gjør den lykke. 9Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet. Men den som ripper opp en sak, skiller venn fra venn. #10:12. 16:28. Jak 5:20. 1Pet 4:8. 10Skjenn virker bedre på den forstandige enn hundre slag på dåren. 11En ond mann er bare ute etter ugagn, men en ubarmhjertig engel sendes imot ham. 12Bedre for en mann å møte en bjørn som ungene er tatt fra, enn å møte en dåre i hans dårskap. 13Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike bort. #Sal 35:12. Jer 18:20. 14Å begynne trette er som å åpne opp for vann. La så tretten fare, før den bryter løs. 15Den som frikjenner en ugudelig, og den som domfeller en rettferdig, de er begge to avskyelige for Herren. #18:5. 2Mos 23:7. 5Mos 25:1. Jes 5:23. 16Hva hjelper penger i dårens hånd til å kjøpe visdom, siden han er uten forstand? 17En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. 18Et menneske som ikke har forstand, gir håndslag og borger for sin neste. #6:1. 11:15. 22:26. 19Den som elsker trette, elsker synd. Den som gjør sin dør høy, søker sin egen undergang. #16:18. 20Den som er falsk i hjertet, finner ikke noe som er godt. Og den som er vrang i sin tale, faller i ulykke. #11:20. 21Den som har en narr til sønn, får sorg av ham. En dåres far har ingen glede. #10:1. 22Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene. #14:30. 15:13,15. 18:14. 23Den ugudelige tar gaver ut av brystlommen for å bøye rettens gang. #2Mos 23:8. 5Mos 16:19. Mika 3:11. 7:3. 24Den forstandige har visdommen for øye, men dårens øyne er ved jordens ende. #Fork 2:14. 25En uforstandig sønn er til bedrøvelse for sin far og til bitter sorg for henne som fødte ham. #15:20. 19:13. 26Å bøtelegge den rettferdige er ikke godt. Å slå edle menn er tvert imot all rett. 27Den som er sparsom med sine ord, er klok. Den kaldsindige er en forstandig mann. #10:19. Matt 1:19. Jak 1:19. 28Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine lepper lukket.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.