Salomos Ordspråk 14

14
1Kvinnevisdom bygger sitt hus, men dårskap river det ned med sine hender. #12:4. 19:14. 31:10. 2Den som vandrer i oppriktighet, frykter Herren. Men den som går krokveier, forakter ham. 3I dårens munn er et ris for hans hovmod, men de vises lepper er deres vern. 4Der hvor det ingen okser er, der er krybben tom. Men rikelig vinning kommer ved oksens kraft. #12:11. 5Trofast vitne lyver ikke, men den som taler løgn, er et falskt vitne. #6:19. 12:17. 19:5. 6Spotteren søker visdom, men finner den ikke. Men for den forstandige er kunnskap lett å vinne. 7Hold deg borte fra en dåraktig mann, for du vil ikke finne kunnskaps ord på hans lepper. #23:9. 8Den klokes visdom er at han kjenner sin vei, men det er dårers dårskap at de bedrar seg selv. #15:14. Ef 5:15. 9Dårer spottes av sitt eget skyldoffer, men blant de oppriktige råder Guds velbehag. 10Hjertet kjenner sin egen bitre smerte, og i dets glede blander ingen fremmed seg inn. 11De ugudeliges hus skal ødelegges, men de oppriktiges telt skal blomstre. #12:7. Job 8:22. Matt 7:24 ff. 12Det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det er dødens veier. #16:25. Rom 6:21. 13Selv under latter har hjertet smerte, og enden på gleden er sorg. #Fork 2:1,2. 14Av sin ferd skal den frafalne bli mett, og en god mann holder seg borte fra ham. #1:31. 15Den enfoldige tror hvert ord, men den kloke gir akt på sine skritt. 16Den vise frykter og holder seg borte fra det onde, men dåren er overmodig og trygg. #3:7. 1Mos 39:9 ff.
17Den bråsinte handler dåraktig, og en listig mann blir hatet. #12:16. 16:32. 18De godtroende har fått dårskap i arv, men de kloke krones med kunnskap. 19De onde må bøye seg for de gode, og de ugudelige ved den rettferdiges porter. 20Selv av sin venn blir den fattige hatet, men mange er de som elsker en rik. #19:7. 21Den som forakter sin neste, synder. Men salig er den som har medynk med arminger. #19:17. Sal 41:2. 22Skulle de ikke fare vill, de som tenker ut det som er ondt? Men de som tenker godt, møter miskunn og trofasthet. #Sal 36:5. Mika 2:1. 23Ethvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap. #10:4. 12:24. 21:5. 24De vises rikdom er deres krone. Dårenes dårskap er og blir dårskap. 25Et sanndru vitne frelser liv, men den som taler løgn, er full av svik. #12:17. 26Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt. #18:10. 20:7. 2Mos 20:6. 27Å frykte Herren er en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer. #10:11. 13:14. 28Mye folk er kongens ære, men mangel på folk er fyrstens fall. 29Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap. #12:16. 14:17. 15:18. 19:11. 29:22. 30Et fredfylt hjerte gir legemet liv, men hissighet er råttenhet i benene. 31Den som undertrykker en arming, håner hans skaper. Men den som har medynk med den fattige, ærer Skaperen. #17:5. 22:2. Job 31:15. 32Den ugudelige kastes ned av sin egen ondskap, men den rettferdige er frimodig i døden. #6:15. Sal 36:13. 73:18,19. 33I den forstandiges hjerte holder visdommen seg stille, men i dårenes indre gir den seg til kjenne. 34Rettferdighet opphøyer et folk, men synden er folkenes vanære. 35En klok tjener vinner kongens velvilje, men over en dårlig tjener kommer hans vrede.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring