Salomos Ordspråk 10

10
Salomos ordspråk
1Salomos ordspråk. En vis sønn gleder sin far, men en uforstandig sønn er sin mors sorg. #15:20. 17:25. 19:13. 23:15,24. 27:11. 29:3. 2Ugudelighets skatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra døden. #11:4. 21:6. Esek 7:19.
3Herren lar ikke den rettferdige sulte, men de ugudeliges ønske støter han bort. 4Den som arbeider med lat hånd, blir fattig, Men den flittiges hånd gjør rik. #12:24,27. 13:4. 5En klok sønn samler om sommeren, en dårlig sønn sover i høsttiden. #6:8. 19:15. 6Velsignelser kommer over den rettferdiges hode, men vold skjuler de ugudeliges munn. 7Den rettferdiges minne lever i velsignelse, men de ugudeliges navn råtner bort. #Job 18:17. Sal 9:6. 34:17. 109:13. 8Den som har visdom i hjertet, tar imot budene. Men den som har dårens lepper, går til grunne. #Matt 7:24 ff. 9Den som vandrer uklanderlig, vandrer trygt. Den som går krokveier, blir oppdaget. #1:33. 2:7. 14:2. 28:18. 10Den som blunker med øyet, volder smerte. Og den som har dårens lepper, skal gå til grunne. #6:13. Sal 35:19. 11Den rettferdiges munn er en livsens kilde, men de ugudeliges lepper dekker over vold. #13:14. 18:4. Sal 37:30. 12Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser. #17:9. 1Kor 13:4 ff. Jak 5:20. 1Pet 4:8. 13På den forstandiges lepper finnes visdom, men stokken er for den uforstandiges rygg. #19:29. 26:3. 14De vise gjemmer på kunnskap, men dårens munn fremmer ødeleggelse. #18:7. Fork 5:2. 15Rikmanns gods er hans faste borg, de fattiges armod er deres ødeleggelse. #18:11. 16Det som den rettferdige vinner, blir ham til liv. Den ugudeliges inntekt leder ham til synd. #Luk 16:19 ff. 17Den som akter på tukt, er på vei til livet. Men den som forakter tilrettevisning, vil gå seg vill. #6:23. 12:1. 13:1,18. 15:5,32. 18Den som skjuler hat, har falske lepper. Den som farer med sladder, er en dåre. 19Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd. Men den som holder sine lepper i tømme, er klok. #13:3. 17:27. 21:23. 20Den rettferdiges tunge er som fineste sølv. De ugudeliges hjerte er ingen ting verd. #8:19. 12:18.
21Den rettferdiges lepper gir næring til mange, men dårer dør, fordi de er uten forstand. #5:23. Fork 10:12. 22Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. #1Mos 24:35. 5Mos 8:18. Sal 127:2. 23Det er en lyst for dåren å gjøre skamløse gjerninger, men visdom er en glede for den forstandige mann. #2:14. 24Det som den ugudelige er redd for, det skal komme over ham. Men de rettferdiges ønsker skal Gud oppfylle. #1:27. Job 15:20. Jes 66:4.
25Når en storm farer fram, så er den ugudelige ikke mer. Men den rettferdige har en evig grunnvoll. #12:3,7. 14:32. Matt 7:24,25. 26Som eddik for tennene og røk for øynene, slik er den late for den som sender ham. 27Herrens frykt forlenger livet, men de ugudeliges år forkortes. #3:2. 14:27. Sal 128:4,6.
28De rettferdige har glede i vente, men de ugudeliges håp går til grunne. #11:7,23. Job 8:13. Sal 1:6. 29Herrens vei er et vern for den ustraffelige, men den er ødeleggelse for dem som gjør urett.
30De rettferdige skal aldri rokkes, men de ugudelige skal ikke få bo i landet. #2:22. Sal 37:29. 104:35. 112:6. 31Den rettferdiges munn bærer visdoms frukt. Men den falske tunge skal skjæres av. #Sal 37:30.
32Den rettferdiges lepper forstår hva som er til behag, men de ugudeliges munn er bare falskhet. #6:12. Fork 10:12.#

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring