Filipperne 4
NB
4
Formaning til enighet og til glede i Herren
1Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter - min glede og min krans: Stå fast i Herren, mine kjære! 2Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. #2:2. Rom 12:16. 15:5. 3Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synzygus*: Kom dem til hjelp! For de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. #1:27. 2Mos 32:32. Sal 69:29.#Dan 12:1. Luk 10:20. Åp 3:5,20. *Synzygus betyr#medarbeider. 4Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! #2:18. 3:1. Sal 32:11. 2Kor 13:11. 1Tess 5:16. 5La deres mildhet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær! #Heb 10:37. Jak 5:8. Åp 3:11. 22:7,12,20. 6Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. #Matt 6:25,31. 1Pet 5:7. 7Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. #Joh 14:27. Kol 3:15. 8For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det! #Rom 13:13. 9Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere. #3:17. Rom 15:33. 1Tess 4:1. 2Tess 3:16.
Apostelen takker for gaven
10Det har vært en stor glede for meg i Herren at dere endelig er kommet til slik velstand igjen at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe.
11Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe. For jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. #1Tim 6:6,8. 12Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet - både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. #1Kor 4:11. 13Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. #Mark 9:23. 2Kor 12:10. Kol 1:11. 2Tim 4:17. 14Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. 15Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. #2Kor 11:9. 16Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både én og to ganger det jeg trengte. 17Ikke så at jeg trakter etter gaven. Men det jeg trakter etter, er frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode. #2Kor 9:6. 18Men nå har jeg mottatt alt og har overflod! Jeg har fullt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som er til behag for ham. #2:25. Ef 5:2. Heb 13:16. 1Pet 2:5. 19Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. #Kol 2:10. 20Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen. #1Pet 4:11.
Hilsen og velsignelse
21Hils hver hellig i Kristus Jesus! Brødrene som er hos meg, hilser dere.
22Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. #1:13. 23Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd! #Rom 16:20. Gal 6:18. 2Tim 4:22.