Filipperne 3

3
Advarsel mot vranglærere
1For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere. #2:18. 4:4. 2Kor 13:11. 1Pet 4:13. 2Hold øye med hundene! Hold øye med de onde arbeidere! Hold øye med de skamskårne! #Rom 16:17. 2Kor 11:13. Gal 5:12. Ef 2:11.
3For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. #5Mos 30:6.#Jer 4:4. 9:25. Rom 2:29. 1Kor 1:31. Kol 2:11. 4Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød! Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer: #2Kor 11:8 ff. 5Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, #1Mos 17:12.#Apg 23:6. 26:5. Rom 11:1. 2Kor 11:22. 6i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig. #Apg 8:3. 9:1. 1Kor 15:9. Gal 1:13.
Tap og vinning
7Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. #Matt 13:44. Luk 14:33. 8Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus #Jes 53:11. Joh 17:3. 9og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, #Rom 1:16-17. 3:21,22. 10:3. 1Kor 1:30. 10så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død - #Rom 6:1 ff. 8:17. Kol 1:24. 1Pet 4:13. 11om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde! #Luk 14:14. 1Kor 15:22,23.
Jag mot det fullkomne målet
12Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. #1Tim 6:12. 13Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, #Luk 9:62. Heb 6:1. 14og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. #1Kor 9:24. 1Tim 6:12. 2Tim 4:7. Heb 3:1. 15La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. #1Kor 2:6. 14:20. Jak 1:5. 16Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. #Rom 12:16. 15:5. 1Kor 1:10. Gal 6:16. 17Brødre, vær mine etterfølgere! Og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. #1Kor 4:16. 11:1. 2Tess 3:9. 1Pet 5:3. 18For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer: Mange vandrer som fiender av Kristi kors. #Matt 7:13. Rom 16:17. Gal 5:11. 19De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. #1:28. Rom 8:5,6. 16:18. Kol 3:2. 20Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. #Ef 2:6. Kol 3:2. 1Tess 1:10. 4:16. Heb 13:14. 21Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. #Matt 17:2.#Rom 8:29. 1Kor 15:27,28,43,44. 1Joh 3:2.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring