Filipperne 2
NB

Filipperne 2

2
Stå sammen i kjærlighet
1Er det da noen trøst i Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten, er det noe samfunn i Ånden, finnes det noen medfølelse og barmhjertighet, 2da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med én sjel har det ene sinn. #Joh 3:29. Rom 12:16. 15:5. 1Kor 1:10. 1Pet 3:8. 3Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. #Rom 12:10. Gal 5:26. 1Pet 5:5. 4Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. #Rom 15:1,2. 1Kor 10:24,33. 13:5.
Kristi fornedrelse og lydighet til døden
5La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, #Matt 11:29.#Joh 13:15. Rom 15:5. 1Kor 2:16. 1Pet 2:21. 1Joh 2:6. 6han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, #Joh 1:1. 17:5. Kol 2:9. Heb 1:3. 7men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, #Jes 42:1. 53:12.#Matt 20:28. 2Kor 8:9. Heb 2:17. 4:15. 8fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. #Sal 22:7. Joh 10:17. Heb 5:7,8. 12:2. 9Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, #Sal 138:2.#Jes 52:13. Apg 2:36. Ef 1:21. Heb 1:4. 2:9. 10for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, #Jes 45:23. Rom 14:11. Åp 5:13. 11og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære.#2Mos 3:14f. Apg 2:36. Rom 10:9. 14:9.#1Kor 8:6. 12:3. *Se Ordforklaringer: JEG ER.
Arbeid på deres frelse med frykt og beven
12Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. #1Pet 1:17.
13For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. #2Kor 3:5. Heb 13:21. 14Gjør alt uten knurr og tvil, #Joh 6:43. 1Tim 2:8. 1Pet 4:9. 15så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, #1:10. Matt 5:16. Apg 2:40. Ef 5:8. 16idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. #2Kor 1:14. Gal 2:2. 1Tess 2:19. 17Men om jeg og blir ofret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad, og gleder meg sammen med dere alle. #Rom 15:16. 2Kor 7:4. 12:15. 2Tim 4:6. 18Gjør så dere det samme: Vær glade, og gled dere sammen med meg! #3:1. 4:4. Luk 10:20.
Timoteus og Epafroditus
19Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. #1:27. Apg 16:1.
20Jeg har ingen likesinnet, som kan ha ekte omsorg for dere, #1Kor 16:10. 1Tim 1:2. 21for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. #1:17. 1Kor 10:24. 13:5. 22Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. 23Ham håper jeg da å kunne sende så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. 24Men jeg har den tillit i Herren at også jeg selv snart skal komme. #1:25. 25Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han er min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelpen jeg trengte. #4:18. 26Han lengtet etter dere alle og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. 27Han var også virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. 28Derfor er det desto mer om å gjøre for meg å sende ham av sted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen - og jeg selv være fri for bekymring. 29Ta da imot ham i Herren med all glede, og hold slike som ham i ære. #Rom 16:2. 1Kor 16:16,18. Gal 6:6. 1Tess 5:12. 30For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten for meg. #Apg 20:24. 1Kor 16:17. 2Kor 8:14.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.