4 Mosebok 5
NB

4 Mosebok 5

5
Spedalske og urene skal bort fra leiren
1Herren talte til Moses og sa: 2Byd Israels barn at de skal sende ut av leiren alle spedalske og alle som har utflod og alle som er blitt urene ved lik. #19:10. 3Mos 13:46. 3Både mann og kvinne skal dere sende bort. Utenfor leiren skal dere sende dem, for at de ikke skal gjøre leiren uren, der hvor jeg bor midt iblant dem. #35:34. 3Mos 26:12. 4Og Israels barn gjorde dette, og sendte dem utenfor leiren. Som Herren hadde sagt til Moses, slik gjorde Israels barn.
Lover om erstatning
5Og Herren talte til Moses og sa:
6Si til Israels barn: Når en mann eller kvinne gjør noen av de synder som mennesker gjør, og bærer seg troløst at mot Herren, så de fører skyld over seg, 7da skal de bekjenne den synden de har gjort, og godtgjøre det de med urette har tatt, med dets fulle verd og enda legge til femtedelen. De skal gi det til den som de har syndet mot. #3Mos 5:15,16,21-24. Sal 32:5. Ord 28:13. 8Men dersom mannen ikke har etterlatt seg noen nær slektning som de kan gi vederlaget til, da skal vederlaget høre Herren til og tilfalle presten sammen med soningsværen, som skal ofres til soning for dem. 9Og alle gaver, alt som Israels barn helliger og kommer til presten med, skal tilhøre ham. 10De hellige gaver som enhver gir, skal tilhøre presten. Det noen gir ham, skal tilhøre ham.
Lover om kvinner mistenkt for utroskap
11Og Herren talte til Moses og sa:
12Tal til Israels barn og si til dem: Sett at en hustru forsynder seg og er utro mot sin mann. 13En annen mann har samleie med henne, men hennes mann vet ikke om det, fordi hun har latt seg vanære i hemmelighet. Det er ikke noe vitne mot henne, og hun er ikke grepet på fersk gjerning. 14Men så kommer sjalusiens ånd over mannen, så han blir sjalu på sin hustru, som virkelig har latt seg vanære. Eller det kan komme en sjalusiens ånd over ham, så han blir sjalu på sin hustru, selv om hun ikke har latt seg vanære. 15Da skal mannen ta sin hustru med seg til presten. Som offer for henne skal han ha med tiendedelen av en efa byggmel. Men han skal ikke helle olje på det, heller ikke legge virak på det. For det er et sjalusimatoffer, et påminningsoffer, som skal minne om synd. #3Mos 5:10. 16Så skal presten føre henne fram og stille henne for Herrens åsyn. 17Presten skal ta hellig vann i et leirkar og ta noe av støvet som er på tabernaklets gulv, og kaste det i vannet. 18Når presten har stilt kvinnen fram for Herrens åsyn, skal han løse hennes hår og legge påminningsofferet i hennes hender - et sjalusimatoffer er det - og i sin hånd skal presten ha bitterhetens vann, som fører forbannelse med seg. 19Så skal presten ta kvinnen i ed og si til henne: Så sant ingen har ligget med deg, og så sant du ikke har vært utro mot din mann og latt deg vanære, så skal du ikke ha noe men av dette bitterhetens vann som fører forbannelse med seg. 20Men har du virkelig vært utro mot din mann og latt deg vanære, og har noen annen enn din mann hatt samleie med deg 21- nå skal presten lese opp forbannelseseden for kvinnen og si til henne: - så skal Herren gjøre deg til en forbannelse og til en ed blant ditt folk. Han skal la dine hofter svinne inn og din buk hovne opp, #Jer 24:9. 42:18. 22og dette vannet som fører forbannelse med seg, skal trenge inn i dine innvoller, så buken hovner opp og dine hofter svinner inn. Og kvinnen skal si: Amen! Amen! 23Deretter skal presten skrive opp disse forbannelsene på et blad og vaske dem ut i bitterhetens vann. 24Så skal han la kvinnen drikke bitterhetens vann, som fører forbannelse med seg. Og vannet som fører forbannelse med seg, skal trenge inn i henne og volde bitter smerte. 25Så skal presten ta sjalusimatofferet av kvinnens hånd og svinge det for Herrens åsyn og bære det fram til alteret. 26Og presten skal ta en håndfull av matofferet som påminningsoffer og brenne det på alteret. Og så skal han la kvinnen drikke vannet. 27Og når han har latt henne drikke vannet, da skal det skje at dersom hun har latt seg vanære og har vært utro mot sin mann, så skal vannet som fører forbannelse med seg, trenge inn i henne og volde bitter smerte. Hennes buk skal hovne opp og hoftene svinne inn, og den kvinnen skal bli til en forbannelse blant sitt folk. 28Men har kvinnen ikke latt seg vanære, om hun er ren, da skal hun ikke ha noe men av det, og hun skal få barn. 29Det er loven om sjalusi: Når en kvinne er utro mot sin mann og lar seg vanære, 30eller når en sjalusiens ånd kommer over en mann, så han blir sjalu på sin hustru, da skal han stille kvinnen fram for Herrens åsyn, og presten skal gjøre med henne alt det som er sagt i denne loven. 31Mannen skal være fri for skyld, men kvinnen skal lide for sin misgjerning.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.