4 Mosebok 4
NB

4 Mosebok 4

4
Flere forskrifter om levittene
1Og Herren talte til Moses og Aron og sa: 2Ta opp manntall over Kahats barn blant levittene etter deres ætter og familier. 3Tell dem fra trettiårsalderen og opp til femti år, alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt. #8:24,25. 4Det som Kahats barn skal ta seg av ved sammenkomstens telt, det er de høyhellige ting. 5Når leiren bryter opp, skal Aron og hans sønner gå inn og ta ned det dekkende forhenget og bre det over vitnesbyrdets ark.
6De skal legge et dekke av takasskinn over den, og over dette igjen bre et klede i ekte blå purpur, og så sette inn bærestengene. 7Over skuebrødsbordet skal de bre et purpurblått klede, og på det skal de legge fatene og skålene og begrene og drikkofferkannene, og det stadige brød* skal også ligge der. #*skuebrødene. 8Over alt dette skal de bre et karmosinrødt klede og legge et dekke av takasskinn om det og sette inn bærestengene. 9Så skal de ta et blått purpurklede og med det dekke lysestaken og dens lamper og lysesaksene og brikkene og alle oljekarene som brukes til tjenesten ved den. 10De skal legge den og alt som hører til den, i et dekke av takasskinn og legge det på en båre. 11Over det gullkledde alteret skal de bre et klede av blå purpur og legge et dekke av takasskinn om det og sette inn bærestengene. 12Så skal de ta alle de redskapene som brukes til tjenesten i helligdommen, og legge dem i et klede av blått purpur og dekke dem til med et dekke av takasskinn og legge dem på en båre. 13Alteret skal de rense for asken og bre et rødt purpurklede over det, 14og på det skal de legge alle de redskapene som brukes til tjenesten ved alteret: fyrfatene, kjøttgaflene og ildskuffene og skålene til å stenke blod med, alle de redskapene som blir brukt ved alteret. De skal bre et dekke av takasskinn over dem og sette inn bærestengene. 15Når leiren skal bryte opp, og Aron og hans sønner er ferdige med å dekke over helligdommen og alle helligdommens redskaper, så skal Kahats barn komme og bære. Men de må ikke røre ved helligdommen, for at de ikke skal dø. Dette er det Kahats barn har å bære av det som hører til sammenkomstens telt. #1:51. 7:9. 2Sam 6:6,7. 1Krøn 15:15. 16Men Eleasar, sønn til Aron, presten, skal ha oppsynet med oljen til lysestaken og den velluktende røk-elsen og det stadige matofferet og salvingsoljen. Og han skal ha oppsyn med hele tabernaklet og alt som er i det, både helligdommen og redskapene som hører til der.
17Og Herren talte til Moses og Aron og sa:
18La ikke kahatittenes ættegren bli utryddet av levittenes stamme, 19men gjør slik med dem for at de skal leve og ikke dø når de kommer nær de høyhellige ting: Aron og hans sønner skal gå inn og sette enhver av dem til sin tjeneste og til det han skal bære. 20Men selv må de ikke gå inn og se på de hellige ting, ikke et øyeblikk, for da vil de dø! #1Sam 6:19. 21Og Herren talte til Moses og sa:
22Ta også opp manntall over Gersjons barn etter deres familier og ætter! 23Fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen skal du mønstre dem, alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt. #v.3. 24Dette skal være Gersjon-ættenes gjerning med å tjene og bære: #3:25,26. 25De skal bære tabernaklets tepper og sammenkomstens telt med dekket og varetaket av takasskinn, som ligger over, og dekket for inngangen til sammenkomstens telt, 26og omhengene til forgården, og forhenget til porten til forgården som er rundt om tabernaklet og alteret, og snorene som hører til, og alle redskapene som brukes til arbeidet med dette. Alt som er å gjøre med disse ting, skal de utføre. 27Den tjenesten som Gersjons barn skal utføre, både med alt det de har å bære, og med hele deres tjeneste, skal de gjøre etter påbud fra Aron og hans sønner. Dere skal gi dem ansvaret for alt det de har å bære. 28Dette skal være Gersjon-ættenes tjeneste ved sammenkomstens telt. Og Itamar, sønn til Aron, presten, skal ha oppsyn med det de har ansvar for. 29Meraris barn skal du mønstre etter deres ætter og familier.
30Fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen skal du mønstre dem, alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeidet ved sammenkomstens telt. 31Dette er det som de har ansvar for å bære, alt det de skal ta vare på ved sammenkomstens telt: tabernaklets planker og tverrstenger og stolper og fotstykker 32og stolpene til forgården rundt omkring med deres fotstykker og plugger og snorer. Alle redskapene som hører til, og alt som blir brukt til arbeidet med dette. Dere skal ved navn overgi dem de ting som de har ansvar for å bære. 33Dette skal være Merari-ættenes tjeneste, alt det som de skal ta vare på ved sammenkomstens telt under oppsyn av Itamar, sønn til Aron, presten. 34Så mønstret Moses og Aron og menighetens høvdinger kahatittene etter deres ætter og familier,
35fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen, alle som skulle tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt. 36De som ble mønstret av dem, hver etter sin ætt, var to tusen sju hundre og femti. 37Så mange var de som ble mønstret i kahatittenes ætter, alle de som tjente ved sammenkomstens telt, og som Moses og Aron mønstret etter Herrens ord ved Moses. 38De av gersjonittene som ble mønstret etter sine ætter og familier, 39fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen, alle som skulle tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved sammenkomstens telt - 40de av dem som ble mønstret etter sine ætter og familier, var to tusen seks hundre og tretti. 41Så mange var de som ble mønstret i gersjonittenes ætter, alle de som tjente ved sammenkomstens telt, og som Moses og Aron mønstret etter Herrens ord. 42De som ble mønstret i merarittenes ætter, hver etter sin ætt og familie,
43fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen, alle som skulle tre inn i tjenesten og utføre arbeidet ved sammenkomstens telt. 44De av dem som ble mønstret etter sine ætter, var tre tusen to hundre. 45Så mange var de som Moses og Aron mønstret i merarittenes ætter etter Herrens ord ved Moses. 46Alle de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret av levittene etter deres ætter og familier, 47fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen, alle som skulle utføre arbeidet ved sammenkomstens telt med å tjene og med å bære, 48de som ble mønstret, var åtte tusen fem hundre og åtti. 49Etter Herrens ord ble de mønstret under Moses’ oppsyn. Og hver ble satt til å utføre den tjenesten og bære den byrden han skulle. De som ble mønstret av Moses, var de som Herren hadde befalt ham å mønstre.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.