4 Mosebok 28
NB

4 Mosebok 28

28
Lover om de forskjellige offer
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Tal til Israels barn og gi dem dette påbud: Mitt offer, min mat, mine ildoffer, som er til velbehagelig duft for meg, skal dere akte på å bære fram for meg til fastsatt tid. 3Du skal si til dem: Dette er det ildoffer som dere skal bære fram for Herren hver dag: to årsgamle lam uten lyte til et stadig brennoffer. #2Mos 29:38-42. 4Det ene lammet skal du ofre om morgenen, det andre skal du ofre mellom de to aftenstundene. #2Mos 12:6. 5Som matoffer skal du ofre tiendedelen av en efa fint mel blandet med fjerdedelen av en hin olje av knuste oliven. 6Dette er det stadige brennoffer, det samme som ble ofret ved Sinai berg til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren. 7Drikkofferet som hører til det første lammet, skal være fjerdedelen av en hin. I helligdommen skal du ofre drikkoffer av sterk drikk til Herren. 8Det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstundene. Du skal ofre det med det samme matofferet som om morgenen og med det samme drikkofferet. Det er et ildoffer til en velbehagelig duft for Herren. 9På sabbatsdagen skal du ofre to årsgamle lam uten lyte og som matoffer to tiendedeler av en efa fint mel blandet med olje, og drikkofferet som hører til.
10Dette er sabbatsbrennofferet, det som skal bæres fram hver sabbat, i tillegg til det stadige brennoffer med tilhørende drikkoffer. 11Den første dagen i hver måned skal dere ofre til Herren et brennoffer: to unge okser og en vær og sju årsgamle lam uten lyte. #Esek 46:6,7.
12Til matoffer skal dere ofre for hver okse tre tiendedeler av en efa fint mel blandet med olje, og til væren to tiendedeler fint mel blandet med olje, 13og for hvert lam en tiendedel fint mel blandet med olje. Da er det et brennoffer til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren. 14Drikkofrene som hører til, skal være en halv hin vin for hver okse og tredjedelen av en hin til væren og fjerdedelen av en hin for hvert lam. Dette er månedsbrennofferet, som skal bæres fram hver nymånedag i året. 15Det skal også ofres en geitebukk som syndoffer til Herren, i tillegg til det stadige brennoffer med tilhørende drikkoffer.
Ofringer ved årlige sammenkomster
16I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, er det påske for Herren. #2Mos 12:18. 3Mos 23:5-8. 5Mos 16:1-8.
17Og på den femtende dagen i samme måneden er det høytid, i sju dager skal det etes usyret brød. 18På den første dagen skal det være en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. 19Dere skal ofre et ildoffer, et brennoffer for Herren: to unge okser og en vær og sju årsgamle lam - uten lyte skal de være - 20og som tilhørende matoffer fint mel blandet med olje. Dere skal ofre tre tiendedeler av en efa for hver okse, to tiendedeler til væren, 21og en tiendedel for hvert av de sju lammene. 22Dere skal også ofre en geitebukk som syndoffer, for å gjøre soning for dere. 23Disse skal dere ofre i tillegg til morgenbrennofferet, som tilhører det stadige brennoffer. #v.3-8. 24Slike offer skal dere ofre hver dag i sju dager. Det er ildoffermat til en velbehagelig duft for Herren. Det skal ofres i tillegg til det stadige brennoffer med tilhørende drikkoffer. 25På den sjuende dagen skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. 26På førstegrødens dag, når dere bærer fram for Herren et offer av den nye grøden, på ukenes høytid, skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. #3Mos 23:15-21. 5Mos 16:9-12.
27Dere skal ofre et brennoffer til en velbehagelig duft for Herren: to unge okser og en vær og sju årsgamle lam. 28Som tilhørende matoffer skal dere ofre fint mel blandet med olje, tre tiendedeler av en efa for hver okse, til væren to tiendedeler, 29og en tiendedel for hvert av de sju lammene. 30Og en geitebukk skal dere ofre til å gjøre soning for dere. 31I tillegg til det stadige brennoffer med tilhørende matoffer, skal dere bære fram disse offer - uten lyte skal de være - med tilhørende drikkoffer.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.