4 Mosebok 21
NB

4 Mosebok 21

21
Seier over kana’aneerne
1Da den kana’aneiske kongen i Arad, som bodde i sydlandet, hørte at Israel dro fram på veien til Atarim, ga han seg i strid med Israel og førte noen av dem bort som fanger. #33:40. Jos 12:14. Dom 1:16. 2Da ga Israel et løfte til Herren og sa: Gir du dette folk i min hånd, så vil jeg slå deres byer med bann. #3Mos 27:28,29. 3Og Herren hørte Israels bønn og overga kana’aneerne til dem. De slo dem og deres byer med bann. Og de kalte stedet Horma*. #14:45. Dom 1:17. *bann.
Kobberslangen
4Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra utenom Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. #20:21.
5De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten! #10:6. 14:2,3. 2Mos 16:3. 6Da sendte Herren serafslanger* inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. #5Mos 8:15.#Jer 8:17. 1Kor 10:9. *giftige, brennende slanger. 7Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses ba for folket.
8Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en merkestang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. 9Så laget Moses en kobberslange og satte den på en merkestang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. #2Kong 18:4. Joh 3:14,15.
Krig mot kongene Sihon og Og
10Siden brøt Israels barn opp og slo leir i Obot. #33:43,44.
11Så brøt de opp fra Obot og slo leir ved Ije-Ha’abarim i ørkenen rett øst for Moab. 12Derfra brøt de opp og slo leir i Sered-dalen. #5Mos 2:13.
13Derfra brøt de opp og slo leir på den andre siden av Arnon, som går gjennom ørkenen og kommer fra amorittenes land. For Arnon er grensen mellom Moab og amorittene. #Dom 10:18. 14Derfor sies det i boken om Herrens kriger: Vaheb tok de med storm, og bekkene, Arnons bekker, 15og bekkelien som strekker seg bort til Ar-bygden og støter til grensen av Moab. 16Derfra dro de til Be’er. Det er den brønnen som Herren talte om da han sa til Moses: Kall folket sammen, så vil jeg gi dem vann. 17Da sang Israel denne sangen: Vell opp, du brønn! Hils den med sang!
18Du brønn som høvdinger har gravd, som folkets fremste menn har boret med herskerstav, med sine kongespir! - Fra ørkenen dro de til Mattana, 19og fra Mattana dro de til Nahaliel og fra Nahaliel til Bamot 20og fra Bamot til den dalen som ligger på Moab-sletten, tett ved toppen av Pisga, der en skuer ut over ørkenen. #5Mos 34:1. 21Så sendte Israel bud til Sihon, amorittenes konge, og lot si: #5Mos 2:26 ff. Dom 10:19 ff.
22La meg få dra gjennom ditt land! Vi skal ikke komme inn på åkrene eller i vingårdene, heller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra, til vi er kommet gjennom ditt land. #20:17.# 23Men Sihon ga ikke Israel lov til å dra gjennom sitt land. Han samlet alt sitt folk og dro ut i ørkenen mot Israel, og han kom til Jahas og kjempet mot Israel. #5Mos 2:32. 24Men Israel slo ham med sverdets egg og tok hans land fra Arnon til Jabbok, til Ammons barns land. For Ammons barns grense var befestet. #5Mos 2:37. 29:7. Sal 135:10,12. Amos 2:9. 25Israel tok alle disse byene. Og Israel bosatte seg i alle amorittenes byer, i Hesjbon og i alle byene som hørte under det. 26Hesjbon var amorittkongen Sihons by. Han hadde ført krig mot Moabs forrige konge og hadde tatt alt hans land fra ham like til Arnon. 27Derfor sier skaldene: Kom til Hesjbon! Bygges og grunnfestes skal Sihons by! 28For ild for ut fra Hesjbon, en lue fra Sihons by. Den fortærte Ar i Moab, dem som bodde på høydene ved Arnon. 29Ve deg, Moab! Fortapt er du, Kamosj’ folk! Han har sendt sine sønner som flyktninger og sine døtre som fanger til amorittenes konge Sihon. #1Kong 10:7,33. Jer 48:45,46. 30Vi skjøt dem ned. Ødelagt er Hesjbon, like til Dibon! Vi herjet til Nofah, med ild helt til Medba. 31Så ble Israel boende i amorittenes land.
32Og Moses sendte folk for å utspeide Jaser, og de tok de byene som hørte under det, og han drev ut amorittene som bodde der. 33Så vendte de seg til en annen kant og dro oppover til Basan. Men Og, kongen i Basan, dro ut mot dem til Edre’i med alt sitt folk for å kjempe mot dem. #5Mos 3:1-7. 29:7 ff.
34Da sa Herren til Moses: Frykt ikke for ham! Jeg har gitt ham og alt hans folk og hans land i din hånd. Du skal gjøre med ham som du gjorde med Sihon, amorittenes konge, som bodde i Hesjbon. #Sal 136:19,20. 35Så slo de ham og sønnene hans og alt folket hans, så ingen ble tilbake eller slapp unna. Og de tok hans land i eie.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.