4 Mosebok 20
NB

4 Mosebok 20

20
1I den første måneden kom Israels barn, hele menigheten, til ørkenen Sin. Og folket ble noen tid i Kadesj. Der døde Mirjam, og der ble hun begravet. #27:14. 33:36,38. 2Men folket hadde ikke vann. Da samlet de seg mot Moses og Aron. #2Mos 14:10. 16:3. 17:1 ff. 3Og folket trettet med Moses og sa: Å, om vi var omkommet den gang brødrene våre omkom for Herrens åsyn! 4Hvorfor har dere ført Herrens menighet inn i denne ørkenen, så vi må dø her, både vi og buskapen vår? 5Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi er kommet til dette onde stedet, hvor det verken vokser korn eller fiken eller vintrær eller granatepler, og hvor det ikke finnes vann å drikke? 6Men Moses og Aron gikk bort fra folket, til inngangen til sammenkomstens telt, og de falt på sitt ansikt. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for dem. #12:5. 7Og Herren talte til Moses og sa:
8Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aron, din bror. Og dere skal tale til klippen midt for deres øyne, så skal den gi vann fra seg. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem og gi både folket og buskapen å drikke. #1Kor 10:4. 9Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. 10Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem: Nå, dere opprørere! Mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen? #Sal 106:33. 11Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut, så både folket og buskapen fikk drikke. #2Mos 17:6. Sal 78:15,16. 105:41. Jes 48:21. 12Men Herren sa til Moses og Aron: Fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det landet jeg har gitt dem. #27:13,14. 5Mos 1:37. 3:26.#4:21. 32:49,50. 34:4. Sal 106:32.
13Dette var Meribas vann, hvor Israels barn trettet med Herren, og han helliget seg på dem. #2Mos 17:7.
Edomittene nekter Israel å dra gjennom landet sitt
14Fra Kadesj sendte Moses bud til Edoms konge og lot si: Så sier din bror Israel: Du vet hvor mye ondt vi har lidd. #1Mos 25:25,26. 36:31 ff. Dom 10:17.
15Våre fedre dro ned til Egypt, og vi bodde i Egypt i lang tid. Egypterne for ille med oss og våre fedre. #2Mos 1:13,14. 16Da ropte vi til Herren, og han hørte vår bønn og sendte en engel og førte oss ut av Egypt. Nå er vi her i byen Kadesj like ved grensen til ditt land. #2Mos 14:19. 23:20,23. 17Kjære, la oss få dra gjennom ditt land! Vi skal verken gå gjennom åker eller vingård, heller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra og ikke bøye av verken til høyre eller til venstre, før vi er kommet gjennom ditt land. 18Men Edom svarte: Du får ikke dra gjennom landet mitt, ellers drar jeg ut mot deg med sverd. 19Da sa Israels barn til ham: Vi skal følge landeveien, og dersom vi eller buskapen vår drikker av ditt vann, så vil vi gi deg vederlag for det. Det er ikke stort jeg ber om! Jeg vil bare dra igjennom til fots. 20Men han sa: Du får ikke dra igjennom her! Og Edom dro ut mot ham med en mengde folk og med våpen i hånd. 21Slik nektet Edom Israel å dra gjennom sitt land. Og Israel bøyde til side for ham. #Dom 10:18.
Aron dør
22Så brøt de opp fra Kadesj, og Israels barn, hele menigheten, kom til fjellet Hor. #33:37.
23Herren sa til Moses og Aron ved fjellet Hor, på grensen til Edoms land: 24Aron skal samles til sine fedre. Han skal ikke komme inn i det landet jeg har gitt Israels barn, fordi dere var ulydige mot mitt ord ved Meribas vann. #v.12,13. 25Ta Aron og Eleasar, hans sønn, og før dem opp på fjellet Hor. 26Ta av Aron hans klær og la Eleasar, hans sønn, ta dem på. Så skal Aron samles til sine fedre og dø der. #2Mos 28:2 ff. 29:5 ff. 27Og Moses gjorde som Herren hadde befalt. De gikk opp på fjellet Hor for hele menighetens øyne, 28og Moses tok av Aron klærne hans og lot Eleasar, sønnen hans, ta dem på. Og Aron døde der på toppen av fjellet. Men Moses og Eleasar steg ned fra fjellet. #33:38. 5Mos 10:6. 32:50. 29Da hele menigheten så at Aron var død, gråt hele Israels hus over Aron i tretti dager. #5Mos 34:8.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.