4 Mosebok 2
NB

4 Mosebok 2

2
Hvordan folket skal slå leir
1Herren talte til Moses og Aron og sa: 2Israels barn skal slå leir, hver ved sitt banner, ved sin families særmerke. De skal slå leir midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det. 3På fremsiden, mot øst, skal Juda slå leir under sitt banner, hær for hær. Høvdingen for Judas barn er Nahson, Amminadabs sønn.
4Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er syttifire tusen seks hundre. 5Ved siden av ham skal Issakars stamme slå leir. Høvdingen for Issakars barn er Netanel, Suars sønn. 6Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er femtifire tusen fire hundre. 7Likeså Sebulons stamme. Høvdingen for Sebulons barn er Eliab, Helons sønn. 8Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er femtisju tusen fire hundre. 9Alle som er mønstret av Judas leir, hær for hær, er ett hundre og åttiseks tusen fire hundre. De skal være den første fylkingen som bryter opp. 10Mot sør skal Ruben slå leir under sitt banner, hær for hær. Høvdingen for Rubens barn er Elisur, Sjede’urs sønn.
11Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er førtiseks tusen fem hundre. 12Ved siden av ham skal Simeons stamme slå leir. Høvdingen for Simeons barn er Sjelumiel, Surisjaddais sønn. 13Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er femtini tusen tre hundre. 14Likeså Gads stamme. Høvdingen for Gads barn er Eljasaf, Re’uels sønn. 15Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er førtifem tusen seks hundre og femti. 16Alle som er mønstret av Rubens leir, hær for hær, er ett hundre og femtien tusen fire hundre og femti. De skal være den andre fylkingen som bryter opp. 17Så skal sammenkomstens telt bryte opp, levittenes leir midt mellom leirene. De skal bryte opp etter som de har ligget i leir, hver på sin plass under sine banner.
18Mot vest skal Efra’im slå leir under sitt banner, hær for hær. Høvdingen for Efra’ims barn er Elisjama, Ammihuds sønn.
19Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er førti tusen fem hundre. 20Ved siden av ham er Manasses stamme. Høvdingen for Manasses barn er Gamliel, Pedasurs sønn. 21Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er trettito tusen to hundre. 22Og så kommer Benjamins stamme. Høvdingen for Benjamins barn er Abidan, Gideonis sønn. 23Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er trettifem tusen fire hundre. 24Alle som er mønstret av Efra’ims leir, hær for hær, er ett hundre og åtte tusen ett hundre. De skal være den tredje fylkingen som bryter opp. 25Mot nord skal Dan slå leir under sitt banner, hær for hær. Høvdingen for Dans barn er Akieser, Ammisaddais sønn.
26Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er sekstito tusen sju hundre. 27Ved siden av ham skal Asjers stamme slå leir. Høvdingen for Asjers barn er Pagiel, Okrans sønn. 28Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er førtien tusen fem hundre. 29Likeså Naftalis stamme. Høvdingen for Naftalis barn er Akira, Enans sønn.
30Hans hær, så mange av dem som er mønstret, er femtitre tusen fire hundre. 31Alle som er mønstret av Dans leir, er ett hundre og femtisju tusen seks hundre. De skal være den siste fylkingen som bryter opp under sine banner. 32Dette var de av Israels barn som ble mønstret, etter sine familier. I alt var det seks hundre og tre tusen fem hundre og femti mann som ble mønstret i leirene, hær for hær. #1:46.
33Men levittene ble ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, slik som Herren hadde befalt Moses. #1:47. 34Og Israels barn gjorde i alle deler slik som Herren hadde befalt Moses. Slik slo de leir under sine banner, og slik brøt de opp, enhver etter sin ætt og sin familie.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.