4 Mosebok 18

18
Forskrifter om Arons og sønnenes tjeneste
1Da sa Herren til Aron: Du og dine sønner og hele din fars hus skal bære skylden for overtredelser mot helligdommen. Og du og dine sønner skal bære skylden for overtredelser mot prestetjenesten. #v.23. 8:19. 2Mos 28:38. 2Også dine brødre, Levis stamme, din fars stamme, skal du la komme nær til sammen med deg. De skal holde seg til deg og tjene deg. Men du og dine sønner, dere skal stå foran vitnesbyrdets telt. #3:6-10. 3De skal ta seg av dine oppgaver, og det som er å gjøre ved hele teltet. Men helligdommens redskaper og alteret må de ikke komme nær, for at de ikke skal dø, både de og dere. #4:5 ff. 4De skal holde seg til deg og utføre det som er å gjøre ved sammenkomstens telt, hele arbeidet ved teltet. Men ingen fremmed må komme nær til dere. 5Men dere skal utføre det som skal gjøres ved helligdommen, og det som er å utføre ved alteret, for at det ikke mer skal komme vrede over Israels barn. #1:53. 16:46. 6For det er jeg som har tatt deres brødre levittene ut blant Israels barn som en gave til dere, overgitt til Herren for å utføre tjenesten ved sammenkomstens telt. #3:9,12. 8:16. 7Men du og dine sønner skal ta dere av prestetjenesten i alt som vedkommer alteret og gjerningen innenfor forhenget, og utføre tjenesten. Prestetjenesten gir jeg dere som en gave. Men den fremmede som kommer nær, han skal dø. #1:51. 3:10,38. 2Mos 29:9.# 8Og Herren talte til Aron: Se, jeg har gitt deg det som skal gjemmes av gavene til meg. Alt det som Israels barn helliger, har jeg gitt deg og dine sønner som deres del og som en evig rettighet.
9Dette skal høre deg til av det høyhellige og unntas fra ilden: alle deres offer, både matoffer og syndoffer og skyldoffer, som de gir meg til gjengjeld. De er høyhellige og skal høre deg og dine sønner til. 10På det høyhellige sted skal du ete det. Alt mannkjønn kan ete av det. Hellig skal det være for deg. #3Mos 6:10,22. 7:6. 11Videre skal dette høre deg til som de gaver de skal avgi: Alle Israels barns svingegaver, dem har jeg gitt deg og dine sønner og dine døtre som en evig rettighet. Enhver i ditt hus som er ren, kan ete av det. #3Mos 22:10. 12Alt det beste av olje og alt det beste av most og korn, førstegrøden av dette, som de skal gi Herren, har jeg gitt deg. 13Førstegrøden av alt det som er i deres land, som de kommer til Herren med, skal høre deg til. Enhver i ditt hus som er ren, kan ete av det. 14Alt bannlyst i Israel skal høre deg til. #3Mos 27:28. 15Alt som åpner morsliv, alt levende som de kommer til Herren med, enten det er mennesker eller dyr, skal høre deg til. Men du skal la dem løse det som er førstefødt av mennesker. Likeså skal du la dem løse det som er førstefødt av de urene dyr. #2Mos 13:12,13. 34:19. 16Fra de er en måned gamle, skal løsepengene utredes etter det verd du setter: fem sekel sølv etter helligdommens vekt; sekelen regnet til tjue gera. 17Men det førstefødte av kyr eller av sauer eller av geiter skal ikke løses. De er hellige, deres blod skal du stenke på alteret, og fettet skal du brenne som ildoffer til en velbehagelig duft for Herren. 18Men kjøttet skal høre deg til. Likesom svingebrystet og det høyre låret, skal det høre deg til. 19Alle hellige gaver som Israels barn skal gi til Herren, har jeg gitt deg og dine sønner og dine døtre som en evig rettighet. Dette er en evig saltpakt for Herrens åsyn for deg og dine etterkommere. #3Mos 2:13. 2Krøn 13:5.# 20Og Herren sa til Aron: Du skal ikke ha noen arv i deres land, og det skal ikke tilfalle deg noen del iblant dem. Jeg er din del og din arv blant Israels barn. #5Mos 10:9. 12:12. Jos 13:14,33. Esek 44:28.
21Men all tiende i Israel har jeg gitt Levis barn til arv, som lønn for den tjenesten de utfører, tjenesten ved sammenkomstens telt. #3Mos 27:30. 22Israels barn skal ikke mer komme nær til sammenkomstens telt, for da fører de synd over seg og må dø. #1:51. 17:13. 23Men levittene skal utføre tjenesten ved sammenkomstens telt. De skal bære skylden for folkets overtredelser. Det skal være en evig lov, fra slekt til slekt. Men noen arvedel skal de ikke ha blant Israels barn. 24For tienden som Israels barn skal avgi til Herren, har jeg gitt levittene til arv. Derfor har jeg sagt til dem at de ikke skal ha noen arv blant Israels barn. #Neh 10:37,38. 25Herren talte til Moses og sa:
26Du skal tale til levittene og si til dem: Når dere tar imot den tienden av Israels barn som jeg har sagt dere skal få av dem, som den arv dere skal ha, da skal dere gi Herren en gave av den - tiendedelen av tienden. 27Denne deres gave skal regnes som jevngod med kornet fra treskeplassen og med vinen fra pressen. #2Mos 22:29. 28Slik skal også dere gi en gave til Herren av all den tiende som dere får av Israels barn. Denne gaven til Herren av deres tiende skal dere gi til Aron, presten. 29Av alle de gaver dere får, skal dere gi til Herren hele den gaven som tilkommer ham. Det beste av enhver gave skal være den delen som helliges til ham. 30Og du skal si til dem: Når dere har gitt den beste delen av det, da skal det for levittenes del bli regnet likt med det som kommer inn fra treskeplassen og fra vinpressen. #v.27. 31Dere kan ete det hvor dere vil, dere og deres husfolk. For det er den lønn dere får for tjenesten ved sammenkomstens telt. #Matt 10:10. 1Kor 9:13. 32Når dere slik gir det beste av det, kommer dere ikke til å føre synd over dere. Da vanhelliger dere ikke Israels barns hellige gaver og skal ikke dø.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring