4 Mosebok 15

15
Herren gir lover om offer
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet som dere skal bo i, det som jeg vil gi dere, 3og dere ofrer Herren ildoffer - brennoffer eller slaktoffer av storfeet eller av småfeet til en velbehagelig duft for Herren - enten for å oppfylle et løfte eller som et frivillig offer eller på høytidene, 4da skal den som bærer sitt offer fram for Herren, som matoffer ofre tiendedelen av en efa fint mel blandet med fjerdedelen av en hin olje. 5Som drikkoffer skal du ofre fjerdedelen av en hin vin sammen med brennofferet eller slaktofferet, hvis det er et lam. #2Mos 29:40. 3Mos 3:6. 6Men hvis det er en vær, da skal du ofre som matoffer to tiendedeler av en efa fint mel blandet med tredjedelen av en hin olje, 7og som drikkoffer tredjedelen av en hin vin. Du skal ofre det til en velbehagelig duft for Herren. 8Ofrer du en ung okse til brennoffer eller slaktoffer for å oppfylle et løfte eller som fredsoffer til Herren, 9da skal det sammen med den unge oksen ofres som matoffer tre tiendedeler av en efa fint mel blandet med en halv hin olje, 10og som drikkoffer skal du ofre en halv hin vin. Det er et ildoffer til en velbehagelig duft for Herren. 11Slik skal en gjøre det for hver okse og for hver vær og for hvert lam eller kje. 12Etter tallet på de dyr dere ofrer, skal dere gjøre slik for hvert enkelt dyr, så mange som de er. 13Hver innfødt skal gjøre slik når han ofrer et ildoffer til en velbehagelig duft for Herren. 14Og hvis en fremmed som holder til blant dere, eller som for alltid bor blant dere, ofrer et ildoffer til en velbehagelig duft for Herren, skal han gjøre på samme måten som dere. 15I menigheten skal det være samme lov for dere og for den fremmede som hører til hos dere - en evig lov, fra slekt til slekt. For Herrens åsyn gjelder det samme for den fremmede som for dere selv. #v.29. 9:14. 2Mos 12:49. 3Mos 24:22. 16Det skal være én lov og én rett for dere og for den fremmede som holder til hos dere. 17Og Herren talte til Moses og sa:
18Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet som jeg fører dere til, 19og eter av landets brød, da skal dere komme med en offergave til Herren. 20Av den første deigen dere lager, skal dere gi en kake som offergave. Dere skal gi den på samme måten som når dere kommer med gaven fra treskeplassen. #3Mos 23:10,10. 21Fra slekt til slekt skal dere gi Herren en offergave av den første deigen. 22Når dere uforvarende gjør en synd og ikke holder alle disse bud som Herren har forkynt Moses,
23alt det som Herren har befalt dere ved Moses fra den dagen da Herren befalte det, og senere gjennom alle kommende slekter, 24da skal hele menigheten, hvis det er gjort uten at den visste det og av vanvare, ofre en ung okse som brennoffer til en velbehagelig duft for Herren, med tilhørende matoffer og drikkoffer, slik det er foreskrevet, og en geitebukk som syndoffer. #3Mos 4:13 ff. 25Presten skal gjøre soning for hele Israels barns menighet, så får de tilgivelse. For det var gjort av vanvare, og de har båret sitt offer fram for Herrens åsyn, et ildoffer til Herren, og sitt syndoffer for den synden de har gjort av vanvare. 26Hele Israels barns menighet og den fremmede som holder til hos dem, får forlatelse, fordi det var hendt hele folket av vanvare. 27Men når en enkelt mann synder av vanvare, skal han ofre en årsgammel geit til syndoffer. #3Mos 4:27 ff.
28Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn for den som har syndet av vanvare, så han kan få tilgivelse når soningen for ham er fullført. 29For den innfødte blant Israels barn og for den fremmede som holder til hos dem, skal det være én lov. Den gjelder for dere alle når noen gjør noe av vanvare. 30Men den som gjør noe med oppløftet hånd*, enten det er en innfødt eller en fremmed, han håner Herren, og han skal utryddes av sitt folk. #*med vitende og vilje.
31For han har foraktet Herrens ord og brutt hans bud. Den mannen skal utryddes, han skal lide for sin misgjerning.
Straff for å bryte sabbatsbudet
32Mens Israels barn var i ørkenen, traff de på en mann som sanket ved på sabbatsdagen. #2Mos 20:8. 31:14,15. 35:2.
33De som traff på ham da han sanket ved, førte ham fram for Moses og Aron og for hele menigheten. 34Og de satte ham fast, for det var ikke gitt dem noe bud om hva en skulle gjøre med ham. #9:8. 3Mos 24:12 35Da sa Herren til Moses: Mannen skal dø, hele menigheten skal steine ham utenfor leiren. 36Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham så han døde, slik som Herren hadde befalt Moses.
Dusker på kanten av klærne
37Og Herren sa til Moses:
38Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. #5Mos 22:12. Matt 23:5. 39Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hor. 40Slik skal dere huske på alle mine bud og holde dem og være hellige for deres Gud. 41Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. #2Mos 20:2.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;