4 Mosebok 13

13
Speidere blir sendt inn i Kana’an
1Herren talte til Moses og sa: 2Send noen menn av sted for å utspeide Kana’ans land, som jeg nå vil gi Israels barn! Én mann for hver fedrestamme skal dere sende. Hver av dem skal være en høvding blant folket. 3Da sendte Moses dem fra ørkenen Paran etter Herrens ord. Alle var de overhoder for Israels barn. 4Og dette var deres navn: For Rubens stamme Sjammua, Sakkurs sønn, 5for Simeons stamme Safat, Horis sønn, 6for Judas stamme Kaleb, Jefunnes sønn, #Jos 14:6,7. 7for Issakars stamme Jigeal, Josefs sønn, 8for Efra’ims stamme Hosea, Nuns sønn, #v.16. 5Mos 32:44. 9for Benjamins stamme Palti, Rafus sønn, 10for Sebulons stamme Gaddiel, Sodis sønn, 11for Josefs stamme, Manasses stamme, Gaddi, Susis sønn, 12for Dans stamme Ammiel, Gemallis sønn, 13for Asjers stamme Setur, Mikaels sønn, 14for Naftalis stamme Nahbi, Vofsis sønn, 15for Gads stamme Ge’uel, Makis sønn. 16Dette var navnene på de menn som Moses sendte for å utspeide landet. Men Moses ga Hosea, Nuns sønn, navnet Josva. #2Mos 33:10. 17Moses sendte dem for å utspeide Kana’ans land, og han sa til dem: Dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene
18og se hvordan landet er. Se om folket som bor der, er sterkt eller svakt, om det er lite eller stort. 19Og se hvordan det landet er som de bor i, om det er godt eller dårlig, og se hvordan de byene er som de bor i, om de bor i leirer eller i befestede byer. 20Se hvordan jorden er, om den er fruktbar eller mager, om det er trær der eller ikke. Vær ved godt mot og ta med dere av landets frukt! Det var nettopp på den tiden da de første druene ble modne. 21Så dro de da opp og utspeidet landet fra ørkenen Sin til Rehob, bortimot Hamat.
22De dro opp til sydlandet og kom til Hebron. Der bodde Akiman, Sjesai og Talmai, Anaks barn. Hebron var bygd sju år før Soan i Egypt. #v.17,28. 1Mos 13:18. 5Mos 1:28. 9:2. Sal 78:12. 23Så kom de til Esjkol-dalen*, der skar de av en vinranke med en drueklase, og den bar to mann mellom seg på en stang. Likeså tok de granatepler og fikener. #*Esjkol betyr drueklase. 24Dette stedet ble kalt Esjkol-dalen, etter den drueklasen som Israels barn skar der.
Speiderne kommer tilbake
25Da førti dager var til ende, vendte de tilbake etter å ha utspeidet landet. 26De gikk av sted og fant Moses og Aron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran, i Kadesj. Og de ga dem og hele menigheten beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt.
27De fortalte ham og sa: Vi kom til det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. #2Mos 3:8,17. 5Mos 1:25. 28Men folket som bor i landet, er sterkt. Byene er som festninger og meget store. Der så vi også Anaks barn. 29Amalekittene bor i sydlandet. Hetittene og jebusittene og amorittene bor i fjellbygdene. Kana’aneerne bor ute ved havet og langsmed Jordan. 30Kaleb ba folket være stille og ikke sette seg opp mot Moses. Han sa: Vi vil dra opp og ta landet i eie! Vi skal nok få det i vår makt. #14:6,7. 31Men da sa de menn som hadde vært med ham dit opp: Vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for det er sterkere enn vi. 32Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og sa: Det landet vi dro igjennom for å utspeide, er et land som fortærer innbyggerne sine*. Alle vi så der, var høyvokste folk. #14:36,37. Sal 106:24.#Esek 36:13. *ved alle krigene som føres der. 33Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var. #5Mos 9:2.

Markert nå:

4 Mosebok 13: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring