4 Mosebok 10
NB

4 Mosebok 10

10
To signaltrompeter
1Herren talte til Moses og sa: 2Lag deg to trompeter av sølv. I hamret arbeid skal du lage dem. Du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte opp. 3Når de blåser i dem begge, skal hele menigheten samle seg hos deg ved inngangen til sammenkomstens telt. 4Blåser de bare i den ene, skal høvdingene, overhodene for Israels tusener, samle seg hos deg. 5Men når dere blåser alarm, skal de leirene som ligger mot øst, bryte opp. 6Og når dere blåser alarm andre gangen, skal de leirene som ligger mot sør, bryte opp. Det skal blåses alarm når de skal bryte opp. 7Men når menigheten skal kalles sammen, skal dere blåse i trompetene, men ikke blåse alarm. 8Arons sønner, prestene, er det som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. #31:6. 9Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender. #Jos 6:1 ff. 2Krøn 13:12,14. 10På deres gledesdager og deres høytider og deres nymånedager skal dere blåse i trompetene når dere ofrer brennoffer og fredsoffer. De skal minne om dere for deres Guds åsyn. Jeg er Herren deres Gud. #2Krøn 7:6. Sal 81:4.
Israel drar fra Sinai
11Og det skjedde i det andre året, i den andre måneden, på den tjuende dagen i måneden, da løftet skyen seg fra vitnesbyrdets tabernakel.
12Og Israels barn brøt opp og dro i dagsreiser fra Sinai ørken, og skyen senket seg ned i ørkenen Paran. #12:16. 13Dette var første gangen de brøt opp, og det var etter Herrens ord ved Moses. 14Først brøt Judas barns leir opp med sitt banner, hær etter hær. Høvdingen for deres hær var Nahson, Amminadabs sønn.
15Høvdingen for Issakars stammes hær var Netanel, Suars sønn. 16Høvdingen for Sebulons stammes hær var Eliab, Helons sønn. 17Så ble tabernaklet tatt ned, og Gersjons barn og Meraris barn, de som bar tabernaklet, brøt opp. #4:24-32. 7:6,7. 18Så brøt Rubens leir opp med sitt banner, hær for hær. Høvdingen for deres hær var Elisur, Sjede’urs sønn.
19Høvding for Simeons stammes hær var Sjelumiel, Surisjaddais sønn. 20Høvding for Gads stammes hær var Eljasaf, De’uels sønn. 21Så brøt kahatittene opp, de som bar de høyhellige ting, og før de kom fram, hadde de andre reist tabernaklet. #v.17. 4:4 ff. 22Så brøt Efra’ims leir opp med sitt banner, hær etter hær. Høvdingen for deres hær var Elisjama, Ammihuds sønn.
23Høvding for Manasses stammes hær var Gamliel, Pedasurs sønn. 24Høvding for Benjamins stammes hær var Abidan, Gideonis sønn. 25Så brøt Dans leir opp med sitt banner, hær etter hær - de var hele togets baktropp. Høvdingen for deres hær var Akieser, Ammisaddais sønn.
26Høvding for Asjers stammes hær var Pagiel, Okrans sønn. 27Høvding for Naftalis stammes hær var Akira, Enans sønn. 28Slik var Israels barn fylket når de brøt opp, hær for hær. Så brøt de opp. 29Og Moses sa til midianitten Hobab, Re’uels sønn, Moses’ svoger: Vi bryter nå opp for å dra til det stedet som Herren har talt om og sagt: Jeg vil gi dere det. Kom med oss! Så vil vi gjøre vel mot deg, for Herren har lovt Israel alt det som godt er. #2Mos 2:18. 3:1. 18:1 ff. Dom 4:10.
30Men han svarte: Jeg vil ikke gå med deg. Jeg vil dra hjem til landet mitt og slekten min. 31Da sa Moses: Å nei, forlat oss ikke! Du vet jo best hvor vi kan leire oss i ørkenen. Du skal være vårt øye. 32Går du med oss, da vil vi la deg få godt av det gode som Herren gjør mot oss. 33Så dro de da fra Herrens berg tre dagsreiser fram. Herrens paktsark dro foran dem de tre dagsreisene for å finne et hvilested for dem.
34Herrens sky var over dem om dagen når de brøt opp fra leiren. 35Og når arken brøt opp, sa Moses: Reis deg, Herre, så dine fiender spres, og de som hater deg, flyr for ditt åsyn! #Sal 68:2. Jes 33:3. 36Og når arken hvilte, sa han: Kom tilbake, Herre, til Israels titusen tusener!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.