4 Mosebok 1
NB

4 Mosebok 1

1
Manntall over Israels folk
1Herren talte til Moses i Sinai ørken i sammenkomstens telt, på den første dagen i den andre måneden i det andre året etter at de var dratt ut av landet Egypt. Og han sa: 2Ta opp manntall over hele Israels barns menighet etter deres ætter og familier og skriv opp navnene på alle som er av mannkjønn, én for én, #26:2. 3fra tjueårsalderen og oppover. Alle dem i Israel som kan dra ut i krig, skal dere mønstre, hær etter hær, du og Aron. 4Dere skal ta med dere en mann for hver stamme, den mannen som er overhode for stammens familier. 5Dette er navnene på de menn som dere skal ha til hjelp: For Ruben: Elisur, Sjede’urs sønn,
6for Simeon: Sjelumiel, Surisjaddais sønn, 7for Juda: Nahson, Amminadabs sønn, #Rut 4:19,20. Matt 1:4. 8for Issakar: Netanel, Suars sønn, 9for Sebulon: Eliab, Helons sønn, 10for Josefs sønner, for Efra’im: Elisjama, Ammihuds sønn. For Manasse: Gamliel, Pedasurs sønn, 11for Benjamin: Abidan, Gideonis sønn, 12for Dan: Akieser, Ammisaddais sønn, 13for Asjer: Pagiel, Okrans sønn, 14for Gad: Eljasaf, De’uels sønn, 15for Naftali: Akira, Enans sønn. 16Dette var de som menigheten valgte, høvdingene for sine fedrestammer, overhodene for Israels tusener. 17Da tok Moses og Aron med seg disse menn, som var nevnt ved navn,
18og de samlet hele menigheten på den første dagen i den andre måneden. Og de lot seg føre inn i ættelistene med sine navn, etter sine ætter og familier, fra tjueårsalderen og oppover, én for én, 19slik som Herren hadde befalt Moses. Han mønstret dem i Sinais ørken. 20Etterkommerne av Rubens sønner - han som var Israels førstefødte - oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, én for én, alt mannkjønn fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig, 21så mange som ble mønstret av Rubens stamme, var førtiseks tusen fem hundre. 22Etterkommerne av Simeons sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, så mange av dem som ble mønstret, én for én, alt mannkjønn fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
23så mange som ble mønstret av Simeons stamme, var femtini tusen tre hundre. 24Etterkommerne av Gads sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
25så mange som ble mønstret av Gads stamme, var førtifem tusen seks hundre og femti. 26Etterkommerne av Judas sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
27så mange som ble mønstret av Judas stamme, var syttifire tusen seks hundre. 28Etterkommerne av Issakars sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
29så mange som ble mønstret av Issakars stamme, var femtifire tusen fire hundre. 30Etterkommerne av Sebulons sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
31så mange som ble mønstret av Sebulons stamme, var femtisju tusen fire hundre. 32Josefs barn: Etterkommerne av Efra’ims sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
33så mange som ble mønstret av Efra’ims stamme, var førti tusen fem hundre. 34Etterkommerne av Manasses sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
35så mange som ble mønstret av Manasses stamme, var trettito tusen to hundre. 36Etterkommerne av Benjamins sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
37så mange som ble mønstret av Benjamins stamme, var trettifem tusen fire hundre. 38Etterkommerne av Dans sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
39så mange som ble mønstret av Dans stamme, var sekstito tusen sju hundre. 40Etterkommerne av Asjers sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
41så mange som ble mønstret av Asjers stamme, var førtien tusen fem hundre. 42Etterkommerne av Naftalis sønner, oppskrevet etter sine ætter og familier, med sine navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som kunne dra ut i krig,
43så mange som ble mønstret av Naftalis stamme, var femtitre tusen fire hundre. 44Dette var de som ble mønstret, de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret, og høvdingene var tolv i tallet, en for hver stamme.
45Og alle de av Israels barn som ble mønstret etter sine familier, fra tjueårsalderen og oppover, alle i Israel som kunne dra ut i krig, 46så mange som ble mønstret, var seks hundre og tre tusen fem hundre og femti. #2:32 ff. 2Mos 12:37. 38:26. 47Men levittene etter sin fedrestamme ble ikke mønstret sammen med dem.
48For Herren talte til Moses og sa: 49Bare Levis stamme skal du ikke mønstre, og over dem skal du ikke oppta manntall sammen med de andre Israels barn. 50Men du skal sette levittene over vitnesbyrdets tabernakel og over alle dets redskaper og over alt som hører til. De skal bære tabernaklet og alle dets redskaper, og de skal tjene ved tabernaklet og slå leir rundt omkring det. 51Når tabernaklet skal bryte opp, skal levittene ta det ned, og når tabernaklet skal slå leir, skal levittene reise det opp. Kommer det noen fremmed nær det, skal han dø. #3:10,38. 18:7. 52Israels barn skal slå opp sine telt, hver i sin leir og hver ved sitt banner, hær for hær. #2:2. 53Men levittene skal slå opp sine telt rundt omkring vitnesbyrdets tabernakel, for at det ikke skal komme vrede over Israels barns menighet. Levittene skal ta seg av det som er å gjøre ved vitnesbyrdets tabernakel. 54Og Israels barn gjorde dette, de gjorde i ett og alt slik som Herren hadde befalt Moses.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.