Nehemja 8

8
Esra leser opp fra Mose lov
1Hele folket samlet seg som én mann på plassen foran Vannporten. Og de ba Esra, den skriftlærde, om å hente boken med Mose lov, som Herren hadde gitt Israel. #Esr 7:6,10,11. 2Og presten Esra bar loven fram for menigheten, både for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. 3Han leste opp av den midt på plassen foran Vannporten fra tidlig morgen til midt på dagen - for mennene og kvinnene og dem som kunne forstå. Og alt folket lyttet til lovbokens ord. 4Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre, som var blitt reist til dette. Ved siden av ham sto Mattitja, Sjema, Anaja, Uria, Hilkia og Ma’aseja til høyre for ham, og til venstre for ham Pedaja, Misjael, Malkia, Hasjum, Hasjbaddana, Sakarja og Mesjullam. 5Og Esra åpnet boken for hele folkets øyne, for han sto høyere enn folket. Og da han åpnet boken, reiste hele folket seg. 6Esra lovet Herren, den store Gud, og hele folket svarte med løftede hender: Amen, amen! Og de bøyde seg og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. 7Og Josva, Bani, Sjerebja, Jamin, Akkub, Sjabbetai, Hodia, Ma’aseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja og de andre levittene forklarte loven for folket, mens folket ble stående på sin plass. 8Og de leste opp stykke for stykke av boken, av Guds lov, og de tolket den så folket skjønte det som ble lest.
Løvhyttefesten
9Og stattholderen Nehemja og presten Esra, den skriftlærde, og levittene som lærte folket, sa til hele folket: Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Sørg ikke og gråt ikke! For hele folket gråt da de hørte lovens ord.
10Så sa han til dem: Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre. Og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke! #5Mos 26:11. Joh 20:20. Fil 4:4. 11Og levittene ba folket holde seg rolig og sa: Vær stille, for dagen er hellig. Sørg ikke! 12Da gikk hele folket bort og åt og drakk og sendte gaver omkring og holdt en stor gledesfest. For de hadde forstått det som var blitt talt til dem. 13Dagen etter samlet folkets overhoder, prestene og levittene seg hos Esra, den skriftlærde, for å få nærmere rede på lovens ord.
14De fant da skrevet i loven - den lov som Herren hadde gitt ved Moses - at Israels barn skulle bo i løvhytter på festen i den sjuende måneden, #3Mos 23:34,40,42. 15og at de skulle kunngjøre og rope det ut i alle sine byer og i Jerusalem: Gå ut på fjellene og hent løv av oljetrær og av ville oljetrær og av myrter og av palmer og av andre løvrike trær og lag løvhytter, slik det er foreskrevet. 16Da gikk folket ut og hentet løv. De laget seg løvhytter, hver på sitt tak og på sine tun og likeså i forgårdene til Guds hus og på plassen ved Vannporten og på plassen ved Efra’im-porten.
17Og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, laget løvhytter og bodde i dem. For fra Josvas, Nuns sønns dager like til denne dagen hadde Israels barn ikke gjort dette. Og det var overmåte stor glede. 18Dag etter dag leste de opp av Guds lovbok, fra den første dagen til den siste. De holdt høytid i sju dager, og på den åttende dagen en festlig sammenkomst, slik det var påbudt. #5Mos 31:10,11.

Markert nå:

Nehemja 8: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring