Markus 3

3
Mannen med en vissen hånd
1Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. 2De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. 3Han sier til mannen med den visne hånden: Reis deg og kom hit fram! 4Så sa han til dem: Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå i hjel? Men de tidde. 5Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen: Rekk hånden ut! Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. #Joh 12:40. 6Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. #12:13.
Store folkemengder følger Jesus
7Jesus dro så ned til sjøen sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde fra hele Galilea fulgte ham. #Matt 4:23 ff. Luk 6:17 ff. 8Også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea, fra landet på den andre siden av Jordan og fra traktene omkring Tyrus og Sidon kom en stor mengde til ham, fordi de hadde hørt om alt det han gjorde. #Matt 4:25. 9Han sa til disiplene sine at en båt skulle holdes klar for ham på grunn av folket, for at de ikke skulle trenge seg inn på ham. #4:1. 5:24. Luk 5:3. 10For han helbredet mange, så alle som hadde plager, trengte seg fram mot ham for å få røre ved ham. #6:56. Matt 15:30. 11Og når de urene åndene så ham, falt de ned for ham, ropte og sa: Du er Guds Sønn! 12Men han bød dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent. #1:44. Matt 8:4.
De tolv apostlene
13Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. #Matt 10:1 ff. Luk 6:12 ff. 14Han tok ut tolv som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne #6:7 ff. Luk 9:1 ff. 15og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder: 16Simon, som han ga navnet Peter, 17Jakob, sønn av Sebedeus, og Johannes, Jakobs bror - disse ga han tilnavnet Boanerges, det er tordensønner - 18og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus og Simon Kananeus 19og Judas Iskariot, han som forrådte ham. #14:10 ff.
Jesus og Be’elsebul
20De kom så hjem, og det samlet seg på nytt en mengde folk, så de ikke engang kunne få seg mat. #6:31. Matt 12:22 ff. Luk 11:14 ff. 21Da hans nærmeste hørte dette, dro de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: Han er helt fra seg! #Joh 10:20. Apg 26:24. 22Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be’elsebul! Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde åndene ut. #Matt 9:34. 10:25.
23Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut? 24Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående. 25Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående. 26Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham. 27Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus. #Jes 49:24,25.#
Bespottelser mot Den Hellige Ånd
28Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. #Luk 12:10. 1Joh 5:16. 29Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. #Matt 12:31. Heb 6:4 ff. 30For de hadde sagt: Han er besatt av en uren ånd! #v.22. Joh 7:20.
Jesu mor og brødre
31Da kom Jesu mor og hans brødre. De ble stående utenfor, og sendte bud inn og ba ham komme ut. #v.21. Matt 12:46 ff. Luk 8:19 ff.
32Og folk satt omkring ham, og de sa til ham: Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg. 33Han svarte dem og sa: Hvem er min mor og mine brødre? 34Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: Se, her er min mor og mine brødre! 35Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Markert nå:

Markus 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring