Markus 10

10
Ekteskap og skilsmisse
1Så brøt han opp derfra og dro til bygdene i Judea og landet på andre siden av Jordan. Igjen samlet mengder av folk seg om ham, og igjen lærte han dem, som han pleide. #Matt 19:1 ff. 2Noen fariseere kom da til ham, og for å friste ham, spurte de: Har en mann lov til å skille seg fra sin kone? 3Han svarte og sa til dem: Hva har Moses foreskrevet dere? 4De sa: Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne. #5Mos 24:1,3. Matt 5:31,32. 5Men Jesus sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette budet for dere. 6Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. #1Mos 1:27. 5:2. 7Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, #1Mos 2:24. 8og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. 9Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. 10Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. 11Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot henne. #Matt 5:32. Luk 16:18. 1Kor 7:10,11. 12Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så begår hun ekteskapsbrudd.
Jesus velsigner de små barna
13Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. #Matt 19:13 ff. Luk 18:15 ff. 14Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! #Matt 18:3.
16Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.
Den rike unge mannen
17Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? #Matt 19:16 ff. Luk 18:18 ff. 18Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. 19Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. #2Mos 20:12-16. 5Mos 5:16-20. 20Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.
21Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! #Matt 6:19,20. Luk 12:33,34. 22Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.
Rikdommens fare
23Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine: Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike! 24Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! #Ord 11:28. 25Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike! 26Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 27Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud! #14:36. 1Mos 18:14. Job 42:2. Matt 19:26. Luk 1:37.
28Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. #Matt 4:20-22. 19:27 ff. Luk 18:28 ff. 29Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, #Matt 6:33. 30uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer - sammen med forfølgelser - og i den kommende verden evig liv. #Matt 12:32. 31Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første! #Matt 19:30
Jesus forutsier på nytt sin lidelse
32De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med, var redde. Han tok da igjen de tolv til side og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham: #Matt 20:17 ff. Luk 18:31 ff. 33Se, vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, #8:31. 9:31. 34og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham i hjel. Og etter tre dager skal han stå opp.#9:31. 14:65. Jes 50:6. Matt 16:21. 26:67. 27:30.
Sebedeus-sønnene - og formaning til ydmykhet
35Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om! #Matt 20:20 ff. 36Han sa til dem: Hva vil dere så at jeg skal gjøre for dere? 37De sa til ham: Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din herlighet! #Matt 19:28. 38Men Jesus sa til dem: Dere vet ikke hva dere ber om! Kan dere drikke det begeret jeg drikker eller døpes med den dåpen jeg blir døpt med? #14:36. Luk 12:50. Joh 18:11. 39De sa til ham: Det kan vi! Men Jesus sa til dem: Det begeret jeg drikker, skal dere få drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. #Apg 12:2. 40Men å sitte ved min høyre eller venstre side, det står ikke til meg å gi, men det gis til dem det er beredt for. 41Da de ti hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. 42Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. #Luk 22:25-27. 1Pet 5:3. 43Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. #9:35. Joh 13:14,15. 44Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. 45For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. #Jes 53:10-12.#1Kor 6:20. 9:19. 2Kor 4:5. Fil 2:5 ff. 1Pet 1:18.
Den blinde Bartimeus
46De kom så til Jeriko. Og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt Timeus’ sønn, Bartimeus, en blind tigger, ved veien. #Matt 20:29 ff. Luk 18:35 ff. 47Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! #1:24. 5:34. 10:52. 11:10. 12:35. Matt 9:27. 48Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere: Du Davids sønn, miskunn deg over meg! 49Jesus sto da stille og sa: Kall ham hit! Og de ropte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig! Stå opp, han kaller på deg. 50Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. 51Jesus tok så til orde og sa til ham: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham: Rabbuni, at jeg må få synet igjen. 52Jesus sa til ham: Gå bort, din tro har frelst deg! Og straks fikk han synet igjen, og fulgte ham på veien.

Markert nå:

Markus 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring