Mika 1
NB

Mika 1

1
Dommen over Samaria og Jerusalem
1Dette er Herrens ord som kom til Mika fra Moresjet i de dager da Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, det som han fikk se om Samaria og Jerusalem. #2Kong 15:32. 16:1. 18:1.#Jes 1:1. Jer 26:18. Hos 1:1. 2Hør, alle dere folkeslag! Gi akt, du jord med alt som er på deg! La Herren Herren være vitne mot dere, Herren fra sitt hellige tempel! #5Mos 32:1. 1Kong 22:28. Sal 11:4. Jes 1:2. Jer 25:30. 3For se, Herren går ut fra sin bolig. Han stiger ned og farer fram over jordens høyder. #Jes 26:21. Amos 4:13. 4Fjellene smelter under ham, og dalene revner - som voks for ilden, som vann når det øses ut over et stup. #Sal 97:5. Amos 9:5. Nah 1:5. 5På grunn av Jakobs frafall skjer alt dette, for de syndene Israels hus har gjort. Men hva er Jakobs frafall? Er et ikke Samaria? Og Judas offerhauger? Er det ikke Jerusalem? 6Så vil jeg da gjøre Samaria til en ruin på marken, til et sted hvor en kan plante vinhager. Jeg vil velte steinene ned i dalen slik at grunnvollene blir synlige. 7Alle de utskårne bildene skal slås i stykker, og alle horegavene skal brennes opp med ild. Alle avgudsbildene vil jeg ødelegge. For av horelønn har hun samlet dem, og til horelønn skal de igjen bli. #5Mos 23:18. Hos 2:5,12. 8Over dette vil jeg klage og hyle, jeg vil gå barbent og naken. Jeg vil oppløfte klageskrik som sjakalene og jamre meg som strutsene.
9For hennes sår er ulegelige. Ulykken er kommet like til Juda, den har nådd like til mitt folks port, til Jerusalem. 10Forkynn det ikke i Gat, gråt ikke der! Velt dere i støvet, dere i Bet-Leafra! #2Sam 1:20.
11Dra bort i nakenhet og vanære, dere som bor i Sjafir! Sa’anans innbyggere våger seg ikke ut. Bet-Haesels klageskrik gjør det umulig for dere å bli der. #Jer 6:25. 12For Marots innbyggere venter engstelig på bedre tider. For ulykke er fart ned fra Herren, like til Jerusalems port. #Jes 45:7. Amos 3:6. 13Spenn traveren for vognen, dere innbyggere av Lakisj! Syndens opphav var du for Sions datter, for hos deg ble Israels overtredelser funnet. #Jos 15:39. Jes 36:2. 14Derfor skal du gi avskjedsgave til Moresjet-Gat. Husene i Aksib blir som en sviktende bekk for Israels konger. #Jos 15:35,44. Jer 15:18. 15Enda en gang skal jeg la en erobrer komme mot dere, Maresjas innbyggere! Til Adullam skal Israels herlighet komme. #Jos 15:35,44. 1Sam 22:1. 16Gjør deg skallet, klipp håret vekk for dine barns skyld, de som var din lyst! Gjør ditt hode så skallet som gribbens, for de er ført bort fra deg. #Jer 7:29. 16:6.